Hulevesimaksun laskutus alkanut

Kaupunginvaltuusto päätti hulevesimaksuista 14.5.2018.

Hämeenlinnan kaupunki aloitti julkisoikeudellisen hulevesimaksun laskutuksen loppusyksyn 2018 aikana. Hulevesimaksun laskutus koskee Hämeenlinnan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille asemakaava-alueen rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.

Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautetaan hulevesimaksusta.

Maksun perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

Hulevesimaksun perusteena on maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §, jonka mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen.

Hulevesimaksuja määritettäessä on periaatteena käytetty mm. seuraavia Suomen Kuntaliiton suosituksia

  • maksujen tulee olla kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja selkeitä kiinteistön omistajia ja haltijoita kohtaan
  • maksu on mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukainen
  • maksut perustuvat kohtalaisen muuttumattomiin kiinteistön ominaisuuksiin

Kaupungille aiheutuvat hulevesien hallinnan kustannukset pyritään kattamaan kokonaan hulevesimaksuilla. Vain tarvittaessa käytetään kustannusten kattamiseksi verovaroja. HS-Vesi on alentanut jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta, koska hulevesien johtamisesta aiheutuvia kustannuksia ei kateta enää jäteveden käyttömaksulla.

Maksun suuruuteen vaikuttavat seikat

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön maapohjan pinta-ala ja käyttötarkoitus. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Kiinteistön maapohjan pinta-ala määrittää hulevesimaksun perusosan, joka voi olla 40–250 euroa. Tavanomaiset pientalokiinteistöt on vapautettu pinta-ala-tarkastelusta, ja niille osoitetaan pienimmän pinta-alaluokan mukainen perusmaksu.

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus antaa kiinteistön hulevesimaksulle kertoimen, joka on lukuarvo välillä 1–10. Pienin kerroin 1 on pientaloilla ja suurin kerroin 10 on teollisuus- ja varastokiinteistöillä. Hulevesimaksu muodostetaan kertomalla kiinteistön pinta-alan mukainen perusmaksu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisella kertoimella, jolloin lopullinen hulevesimaksu voi olla kiinteistön koosta ja tyypistä riippuen 40–2500 euroa vuodessa.

Taulukossa 1 on esitetty esimerkinomaisesti erilaisille asuinkiinteistöille muodostuvia hulevesimaksuja.

 

Lisätietoja 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Jatehuolto-vesi-energia/Vesihuolto/Hulevedet/

projektityöntekijä Henriikka Mäkelä
arkisin kello 9-15
puh. 03 621 2349
henriikka.makela (at) hameenlinna.fi

HS Vesi: Kiinteistöjen hulevesiopas

Asiasanat: hulevesi, maksu
Viimeksi muokattu: 18.12.2018