Hulevesimaksut ovat puheenaiheena

Hämeenlinnan kaupunki on laskuttanut vuoden 2018 hulevesimaksuja loppuvuoden aikana. Hulevesimaksuilla kerättävät varat ovat korvamerkittyä rahaa, jolla katetaan hulevesijärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen kustannuksia.

Hulevesimaksut on osoitettu rakennetuille asemakaava-alueen kiinteistöille perustuen kiinteistön käyttötarkoitukseen ja maapinta-alaan. Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksujen määräytymisperusteista on päättänyt kaupunginvaltuusto.

Kuntien ja kaupunkien välisessä vertailussa Hämeenlinnan hulevesimaksut ovat suhteellisen edullisia

Suomen Omakotiliiton mukaan omakotitalojen hulevesilaskujen keskihinta on koko maassa noin 50 euroa, kun se on Hämeenlinnassa 40 euroa. Lisäksi hulevesimaksun käyttöönotto on näkynyt monilla kiinteistöillä säästönä vesimaksuissa HS-Vesi Oy:n alennettua jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta alkaen.

Muista kiinteistötyypeistä kuin omakotikiinteistöistä esimerkiksi 3500 m2 kerrostalokiinteistö maksaa hulevesimaksua Hämeenlinnassa 360 €, Tampereella 624 € ja Turussa 1000 €. Kaikkein suurimpien maksujen maksuluokkaan kuuluville teollisuuskiinteistöille osoitetaan eri kunnissa hyvin vaihtelevia hulevesimaksuja. Esimerkiksi 2000 m2 teollisuuskiinteistön hulevesimaksu on Hämeenlinnassa 400 €, Turussa 500 € ja Tampereella 816 € vuodessa. Suurempi, 20 000 m2 teollisuuskiinteistö puolestaan maksaa hulevesimaksua Hämeenlinnassa 1500 €, Turussa 1500 € ja Tampereella 6000 € vuodessa.

Osa kiinteistöistä saattaa saada pienempiä laskuja esimerkiksi Oulussa, missä vaikkapa rivitalokiinteistöt ja teollisuuskiinteistöt maksavat saman kokoisista tonteista keskenään yhtä suurta hulevesimaksua.

Hulevesilaskuja lähetettiin yli 11 000 kappaletta

Laajamittainen laskutus on tuonut esille myös joitakin rekisteritietojen virheitä, joista johtuvia laskutusvirheitä on korjattu heti niiden tultua ilmi. Selvästä virheestä johtuvia korjauksia on tehty noin 85:een laskuun.

Seuraavaksi kaupunkirakennelautakunta alkaa käsittelemään hulevesimaksusta tehtyjä muistutuksia, jotka käsitellään tapauskohtaisesti. Viranomaiset ovat ehtineet valmistella tammikuussa pidettävään ylimääräiseen kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen noin 140 muistutusta, joista lautakunta tekee ratkaisunsa. Loput muistutukset ovat valmistelussa ja otetaan käsiteltäviksi seuraavissa kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa. Yhteensä muistutuksia on tullut noin 230 kappaletta, eli muistutus on tehty kahdesta prosentista lähetettyjä laskuja.

Kaupunki on saanut asukkailta arvokasta palautetta myös suullisesti ja sähköpostitse. Saadusta palautteesta ja muistutuksissa esiin nostetuista seikoista tehdään vielä lautakunnan ratkaisujen jälkeen analyysiä sen miettimiseksi, voitaisiinko hulevesimaksujärjestelmää kehittää niin, että se palvelisi kaikkia kaupungin asukkaita aiempaa oikeudenmukaisemmin.

Lisätietoa hulevesimaksusta on tarjolla verkkosivulla www.hameenlinna.fi/hulevedet.

Asiasanat: hulevesi
Viimeksi muokattu: 11.1.2019