Jyrätien jätevesivuodon merkkejä ei enää havaittavissa

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 22.1.2018 tapahtuneen n. 650 m3:n jätevesivuodon merkkejä ei näyttäisi enää olevan havaittavissa Myllyojassa tai Lehijärvessä.

Uusimmat näytteet otettiin 27.2.2018 samoista paikoista kuin aikaisemminkin ja lisäksi Lehijärven syvännepisteestä otettiin pohjan läheinen näyte. Saadut tulokset kertovat, että Jyrätien jätevesivuodon aiheuttamat bakteeripitoisuudet ovat laskeneet tavanomaiselle tasolle sekä Myllyojassa että Lehijärvessä. 

Lehijärven vettä voi käyttää normaalisti esim. uima-, sauna- ja kylpyvetenä. Viranomaispalvelut muistuttaa, että kaikissa pintavesissä on luonnostaan bakteereja ja tästä syystä pintavettä ei tule juoda. 

Jätevesivuodon tehostettu jälkiseuranta Myllyojalla ja Lehijärvellä päättyy. Seurannassa siirrytään tavanomaiseen vesistöjen tilan seurantaan. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Hämeenlinnan kaupunki tutkivat ja seuraavat vesistöjen tilaa. Kaupungin viranomaispalvelut noudattaa ympäristön tilan seurantaohjelmaa ja julkaisee vuosittaisia tutkimustuloksia seurannan tuloksista. Kanta-Hämeenlinnassa tutkitaan suunnitelman mukaisesti kesällä 2018 Ahvenistonjärveä ja Lehijärveen laskevaa Myllyojaa. Lisäksi uimavesien laatua valvotaan virallisilla uimarannoilla. 

Lisätietoa

Vesistöjen tila www.hameenlinna.fi/vesistojentila
Uimaveden valvonta www.hameenlinna.fi/uimavesi

Heli Jutila
ympäristöasiantuntija
p. 03 621 3761

Päivi Lindén 
terveystarkastaja 
p. 03 621 377

Viimeksi muokattu: 6.3.2018