Katumajärvi ja HS-Veden viemäriylivuodot

HS-Vesi on tämän vuoden alusta aiempaa avoimemmin tiedottanut viemäriverkos­tossa tapahtuneista ylivuodoista. Katumajärven läheisyydessä toukokuun lopulla tapahtunut ylivuoto on erityisesti kiihdyttänyt mieliä.

Suoritetut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että päästöllä ei ole ollut havaittavaa vaikutusta järviveden laatuun.

Päästön konkreettiseksi vaiku­tukseksi jäi terveydensuojeluviranomaisen antama kahden vuorokauden mittainen kehotus välttää uimista päästökohteen lähellä sijaitsevalla uimarannalla. HS-Vesi pa­hoittelee aiheutunutta haittaa ja mielipahaa. 

Seurantaa jatkettiin viikon ajan

Ylivuodon seurauksena jätevettä päätyi Katumajärveen 200 kuutiometriä. Se vastaa ison perheen vuodessa tuottamaa jätevesimäärää. Ylivuodon vaikutusten seuranta järviveden laatuun aloitettiin päivä tukoksen poistamisen jälkeen ja seurantaa jatket­tiin viikon ajan.
Tulokset osoittivat, että jätevesipäästöstä huolimatta Katumajärven hygieeninen laatu täytti selvästi hyvälle uimavedelle asetetut kriteerit. Analyysitulos­ten perusteella päästöllä ei ollut vaikutusta järven ravinne- ja happipitoisuuksiin.

Päästö ei ole pilannut Katuma­järveä

Päästö lisäsi kertaluonteisesti rehevöitymistä säätelevää fosforikuormitusta alle 0,3 % vuosittaiseen kokonaiskuormitukseen verrattuna. Päästö ei ole pilannut Katuma­järveä. Viemäriylivuodot ovat tapahtumina valitettavia ja niiden määrää pyritään systemaat­tisesti vähentämään. Työ on hidasta ja vie useita vuosia. Valitettavasti ylivuotoja ta­pahtuu kaikkialla, missä jätevesiä yleensä viemäröidään.

Lue lisää HS Veden sivuilta

Asiasanat: HS Vesi
Viimeksi muokattu: 21.6.2018