Kotihoidon asiakastyytyväisyys noussut

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kevään 2018 aikana.

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PARANTUNUT 

Kotihoidon säännöllisille asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely kevään 2018 aikana. Kyselyn vastausprosentti oli 39,4 ja kotihoidon kokonaiskeskiarvo oli 4,3 (asteikko 1-5). 

Tuloksissa on tapahtunut pientä parannusta vuosiin 2016 ja 2017 verrattaessa, jolloin keskiarvo molempina vuosina oli 4,2. Tyytyväisimpiä oltiin palvelun ystävällisyyteen ja asiakkaiden hyvään kohteluun. Suurin kehittämiskohde oli tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä.

Myös ympärivuorokautisen asumispalveluiden asiakastyytyväisyyttä tutkittiin loppuvuodesta 2017 ja vastausprosentti oli 72 %. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4,0. Tulokset olivat hieman heikentyneet verrattuna vuoteen 2015, jolloin kokonaiskeskiarvo oli 4,1. Parhaat arvioinnit asukkaat antoivat ystävällisyydestä ja tyytyväisyydestä omaan asuntoon. Kehittämiskohteiksi nimettiin ulkoilemaan pääsy sekä tiedon saanti. 

Asiakasraadeissa pohdittiin palvelun kehittämiskohteita

Asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi kaupunki järjesti kolme saman sisältöistä asiakasraatia ikäihmisten palveluiden asiakkaille, asukkaille, omaisille sekä läheisille kevään 2018 aikana. Asiakasraateihin osallistui 53 henkilöä. Asiakasraatien teemana oli osallisuus.   

Asiakasraatien tuotoksena syntyi seitsemän asiakassuhteeseen liittyvää jatkokehittämisteesiä:

  • anna minulle tietoa ymmärrettävällä tavalla,
  • kysy, jos et tiedä,
  • kerro minulle vaihtoehdoista,
  • kunnioita minun mielipiteitä ja päätöksiä,
  • ole avoin, ole läsnä ja kuuntele,
  • vuorovaikutussuhteemme tulee olla luottamuksellinen ja
  • anna ja mahdollista minun elää omanlaistani elämää elämäni loppuun saakka . 

Asiakastyytyväisyyskyselyjen sekä asiakasraatien tulosten ja palautteiden pohjalta tehtävä kehittämistyö on jo aloitettu.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, vs. ikäihmisten palvelujen johtaja Anne Tuominen, puh. 03 621 2554, anne.tuominen@hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 25.6.2018