Osallisuuskysely Hämeenlinnan asukkaille

Hämeenlinnan kaupunki haluaa kehittää yhdessä tekemisen toimintatapojaan. Syksyn aikana toteutetaan selvitys osallistumismahdollisuuksien nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Lyhyen kyselyn tarkoituksena on selvittää asukkaiden kokemuksia osallisuudesta sekä saada näkemyksiä tulevien toimintatapojen kehittämiseen. Kyselyssä kartoitetaan, kuinka hyvin hämeenlinnalaiset löytävät tietoa kaupungin toiminnasta ja onko heillä tietoa nykyisistä vaikuttamismahdollisuuksistaan. Lisäksi kysytään asukkaiden kiinnostusta osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen sekä mielekkäimpiä osallistumisen kanavia.

Kyselyn vastausaika on 24.10. – 6.11.2018.

Kysely löytyy osoitteesta http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Vaikuttaminen-kunnan-asioihin/Kyselyt1/Osallisuuskysely-Hameenlinnan-asukkaille/ 

Lisätiedot:

strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
puh. 03 621 2555, markku.rimpela (at) hameenlinna.fi

strategiapäällikkö Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki
puh. 03 621 2018, ismo.hannula (at) hameenlinna.fi 

Viimeksi muokattu: 30.10.2018