Savuttomat vauvat kampanja on tuottanut tulosta eli savuttomia vauvoja

Hämeenlinnan neuvolat käynnistivät kesäkuussa 2017 kampanjan, jossa kannustetaan kaikkia odottavia perheitä savuttomuuteen. Valtakunnallisestikin kiinnostusta herättäneen kampanjan myötä hämeenlinnalaisista odottajista vain enää 4 % tupakoi.

Kampanjassa kaikki odottavat perheet saavat tietoa savuttomuuden hyödyistä ja voivat tehdä häkämittauksen. Häkämittari mittaa hengitysilmasta häkäpitoisuuden ja arvioi kuinka paljon häkää kulkeutuu äidin verenkierrosta sikiöön. Mittaukset tehdään ensimmäisellä neuvolakäynnillä ja keskiraskauden käynnillä.

Kaikki tupakoinnin lopettavat ja tupakoimattomat odottajat saavat neuvolasta kortin, jolla saa alennuksia ja mahdollisesti pieniä tuotelahjoja hämeenlinnalaisista yrityksistä. Edut ovat kertaluontoiset.

Suo­mi on ai­noa Pohjoismaa, jos­sa ras­kaana olevien tupa­kointi on edelleen sa­malla ta­solla kuin 1980-lu­vulla. Odottavista äideistä noin 15 prosenttia tupakoi raskausaikana. Hämeenlinnassa häkamittauksella todennettujen savuttomien odottajien osuus kaikista odottajista neuvolan ensi- ja keskiraskauden käynnillä on noussut tasaisesti kampanjan aloituksesta lähtien. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa vain enää 4 % odottajista tupakoi. 

 

 

Savuttomat vauvat -kampanja jatkuu edelleen, lisätietoja kampanjasta 
http://www.hameenlinna.fi/savuttomatvauvat/

Viimeksi muokattu: 27.9.2018