Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

-          Kaupungit ovat asukas- ja yritysrajapinnan avaintoimijoita ja kaupunkien merkittävä rooli tulee noteerata tulevassa hallitusohjelmassa. Kaupunkien työkalut innovaatio-, korkeakoulu- ja elinkeinopolitiikassa eivät saa heikentyä, osaamiskeskittymien merkitys koko Suomen elinvoiman kehittämisessä on elintärkeä. Tärkeä elementti on myös osaamiskeskittymien saavutettavuuden varmistaminen, erityisesti raideliikenteen keinoin. Näissä asioissa C21 –kaupungeilla on yhteinen ja selkeä näkemys, kertoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

-          Valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle, mutta toisaalta huomioitava erityisesti kaupunkialueilla korostuvat erityishaasteet segregaatiosta maahanmuuton lieveilmiöihin. Kaupunkien kyky hallita näitä haasteita kokonaisvaltaisesti heijastuu laajasti koko maamme menestykseen. Jaamme suurimpien kaupunkien kesken yhteisen käsityksen kaupunkipolitiikan perusperiaatteista ja sen keskeisistä sisällöistä. Kaupunkipolitiikkaa on toteutettava kumppanuudessa kaupunkien kanssa ja kaupunkien väliset erot huomioon ottaen, toteaa C21-verkoston puheenjohtaja, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

-          Asukkaat ja yritykset tiedostavat kaupungit luontaisina yhteistyökumppaneina, tulevaisuutta on pakko rakentaa yhdessä ja kumppanuushengessä. Myös valtion kanssa, Kenakkala painottaa. 

-          Kaupunkien laaja itsehallinto sekä yleinen ja jakamaton toimivalta luovat - taloudellisten resurssien ohella – kaupungeille riittävän liikkumavaran vastata kaupunkien erityisiin tulevaisuuden haasteisiin, pormestari Vapaavuori korostaa. 

Hallitusohjelmatavoitteet C21

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, Hämeenlinnan kaupunki, puh. 03 621 2900 
Yhteysjohtaja Inga Nyholm, Helsingin kaupunki, puh. 040 760 5524

 

Asiasanat: kaupunki
Viimeksi muokattu: 8.2.2019