Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiö lakkautetaan

Säätiön jo tilaamat konsertit tuottaa Verkatehdas Oy.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on 13.1.2017 päättänyt, että Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön toiminta ajetaan alas kevään 2017 aikana. Samalla puretaan tammikuun 2017 alussa tehty palvelusopimus säätiön ja kaupungin välillä.

Palvelusopimuksessa osoitetut varat kohdennetaan säätiön vastuiden kattamiseen ja säätiön toiminnan lakkauttamiseen. Edellisten vuosien hoitamattomia laskuja on niin paljon, ettei palvelusopimus olisi kattanut sekä aikaisempia rästikuluja että tulevaa toimintaa.

Säätiön jo tilaamat konsertit tuottaa Verkatehdas Oy. 

Kaupunki myös varautuu toteuttamaan sekä syksyn Sibelius-fantasian että Suomi 100 -juhlavuoden itsenäisyyspäiväfantasian.

Sibeliuksen syntymäkaupunki –säätiön toiminta lakkautetaan

Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiön hallitus on tehnyt yksimielisen päätöksen säätiön toiminnan lakkauttamisesta erillisenä taloushallinnollisena yksikkönä. Säätiön lakkauttamisen syy on taloudellisten edellytysten puuttuminen toiminnan jatkamiselle.

Säätiön mahdollistama, kansalaisille näkyvä kulttuuritoiminta on ollut kaupunkilaisten kannalta tärkeää, alueelle merkittävää ja valtakunnallisestikin näkyvää. Tämän vuoksi säätiön hallitus toivoo, että Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön toteuttamaa toimintaa ja säveltäjämestarin arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimistyötä voitaisiin jatkaa yhdessä suunniteltavalla tavalla Hämeenlinnan kaupunkikonsernin alla. Säätiön osaaminen on voimavarana edelleen kaupungin käytössä.

Lisätietoja antaa: Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiön hallitus, Sari Myllykangas, puh. 050 405 6037.

Sibeliuksen perintöä vaalitaan ja brändin kehitystyö kaupungissa jatkuu
Sibelius-juhlavuoden jälkeen Hämeenlinnan kaupunki perusti työryhmän pohtimaan miten Hämeenlinnassa juhlavuoden jälkeen vaalitaan kaupungille erittäin arvokasta ja tärkeää Jean Sibeliuksen perintöä ja miten ylläpidetään ja yhdessä kehitetään Sibelius-brändiä. Sibeliuksen syntymäkaupunki –säätiön osaaminen ja verkostot hyödynnetään kehitystyössä.

Kaupunginhallituksen 9.1.2017 hyväksymässä kehitysehdotuksessa olennaista lisäksi on tarve organisoida toiminta uudelleen, tiivistää kaupungin Sibelius-toimijoiden yhteistyötä ja sopeutua kiristyvään taloustilanteeseen.

Kaupungin konsernirakennetta kokonaisuudessaan selvitetään parhaillaan osana uuden Hämeenlinnan valmistelua. Tavoitteena on kehittää kaupungin omistajaohjausta ja luoda konsernille pitkällä tähtäimellä optimaalisin rakenne. Konsernirakenneselvitys koskee yhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä. Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiö on strategisena säätiönä selvityksen piirissä.

Hämeenlinnan kaupunki on rahoittanut Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön toimintaa sekä kaupunginhallituksen että elämänlaatulautakunnan budjeteista. Vuodeksi 2017 kaupunginhallitus on tehnyt säätiön kanssa palvelusopimuksen.

Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, puh. 03 621 2900.

- säätiön perustaminen/kh
- säätiön säännöt
- Sibeliusbrändin kehittäminen/kh, kehittämisesitys, toiminnan vuosikello
- kaupungin konserniselvitys/kh,  liite
- säätiön hallitus/kh
- palvelusopimus 2017/kh

Asiasanat: Sibelius
Viimeksi muokattu: 20.2.2017