Uudet verkkosivut avattu kommentoinnille

Hämeenlinnan kaupunki on uudistamassa verkkosivujaan. Keskeneräiset sivut ovat nyt avattuna kommentoinnille osoitteessa beta.hameenlinna.fi. Aikaa sivujen kommentointiin on 20.2.2019 saakka.

Beta-versiolla tarkoitetaan sivustoa, jossa ei vielä ole kaikkea sisältöä eikä toiminnallisuuksia. Beta-version julkaisulla kaupunki haluaa mahdollistaa sivuston käyttäjien osallisuuden kaupunkistrategian mukaisesti. Testauksesta saadut palautteet otetaan huomioon vielä lopullisesti maaliskuussa 2019 julkaistavaan sivustoon.

Uuden sivuston tavoitteena on selkeys ja helppokäyttöisyys. Keskeneräisestä beta-versiosta puuttuu vielä monia toimintoja mm. haun koodaaminen on vielä kesken, yhteystietokorteissa on puutteita, kieliversiointia ei ole toteutettu ja monien sisältöjen siirto on vielä kesken. Lisäksi sivuston otsikoiden ja tekstin tyyli eli fontti on vielä keskeneräinen. Sivut eivät myöskään toimi vielä teknisesti kaikilla nettiselaimilla ja laitteilla. Nämä työt jatkuvat vielä maaliskuulle saakka, jolloin lopullinen sivusto avautuu käyttöön.

Matkailusivusto ja kuntasivusto yhdistyvät

Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa uudet sivut yhdessä elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy:n kanssa. Tällä hetkellä kaupunki pitää yllä hämeenlinna.fi-sivustoa ja elinkeinoyhtiö matkailusivustoa visithameenlinna.fi. Kahden sivuston ylläpito vie voimavaroja ja sivustoissa on paljon päällekkäisiä sisältöjä.

- Halusimme lähteä rakentamaan yhteistä ja kaupungin elinvoimaa vahvistavaa ja esiintuovaa sivustoa, joka palvelee niin asukkaita kuin matkailijoita ja yrityksiä. Tämä on meiltä toisenlainen ratkaisu kuin kunnissa yleisesti –  perinteisesti matkailu- ja asukassivustot on erotettu toisistaan, kertoo viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari.

Sivustojen yhtenäistämisen tavoitteena on kaupunkiviestinnän ja -markkinoinnin pienten resurssien järkevämpi käyttö ja päällekkäisten sisältöjen ja toiminnan poistuminen. Resurssien vähyydestä huolimatta tavoitellaan silti myös säästöjä, kun uusi sivusto sijaitsee yhdellä palvelimella yhdessä tietoturvatussa ympäristössä.

Suurin uudistus kymmeneen vuoteen

Hämeenlinnan kaupunki on uudistanut sivuja 2010-luvulla pari kertaa. Visithameenlinna.fi:n edellinen uudistus on vuodelta 2015.

Nykyinen uudistus aloitettiin syksyllä 2017, jolloin kaupungin verkkoviestintä selvitteli mille tekniselle alustalle uusi sivusto rakennetaan.

- Päädyimme avoimen lähdekoodin ratkaisuun, WordPressiin, koska se on notkea ja havaittu kuntasivustoilla toimivaksi järjestelmäksi. Avointa järjestelmää kehitetään avoimella koodilla, jolloin Hämeenlinna on jo saanut hyötyä muiden kuntien kehityksestä ja kehittäessään sivustoaan eteenpäin hyödyttää taas muita kuntia, kertoo verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen.

Sivustouudistusta on työstetty huhtikuusta 2018 lähtien tiiviisti monialaisessa projektiryhmässä,  joka raportoi suoraan kaupungin johtoryhmälle kvartaaleittain. Kaikki toimialat ja konsernipalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana sivujen rakenteen suunnittelussa karsien ja tiivistäen nykyisten sivujen sisältöä. Parhaillaan on käynnissä sivujen sisältöjen siirto noin 2500:lta nykyiseltä sivuilta noin 700 uuteen sivuun. Kyseessä on massiivinen työ, jota tekemässä on noin 70 oman toimen ohessa sivuja päivittävää kaupungin työntekijää.

UIkoasu on osa Hämeenlinnan brändiä

Ulkoasulla ja sisällöillä halutaan tuoda esiin niitä monia vahvuuksia, joista kaupunki tunnetaan.

Uuden sivuston ulkoasu noudattaa visuaalisesti Hämeenlinnan brändiä, joka on ollut käytössä keväästä 2015. Sivuston ulkoasu on tehty yhteistyössä hämeenlinnalaisen Muotoilutoimisto Siltanen & Sandbergin kanssa. Toimiston yrittäjät Jaakko Siltanen ja Matti Sandberg ovat Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun kasvatteja.

Uusi sivusto on osa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinointia, johon on viimeisen kolmen vuoden aikana panostettu vahvasti.

- Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Hämeenlinnan kaupungilla on rohkeutta yhdistää asukas- ja vierailijamarkkinointi saman sivukaton alle. Tällä varmistamme yhtenäisen Hämeenlinna-viestin ja asioiden helpon löydettävyyden, kertoo kaupunkimarkkinoinnista vastaava markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola. 

- Uusi verkkosivusto tukee hienosti myös some-kanaviamme, joiden roolia olemme vahvistaneet merkittävästi viime aikoina. On tärkeää, että kaikki viestintäkanavat puhuvat samaa kieltä.

Uuden sivuston tuottaa Hämeenlinnan kaupunki ja elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy. Sivujen tekninen tuottaja on jyväskyläläinen Valu Digital Oy, joka voitti kilpailutuksen vuonna 2018. Sivuston uudistuksen kokonaisbudjetti on noin 125 000 euroa.

Alla kuvakaappaus uusien sivujen alasivusta:

Kuvakaappaus uusien sivujen alasivusta.

Asiasanat: viestintä
Viimeksi muokattu: 15.1.2019