Dhammaan adeegyada sooshalka ka talo-bixintooda iyo balan ka qabsashadooda waxaa ku shaqo leh:
Palvelupiste Kastelli, Palokunnankatu 16 

Xafiiska qaabilaadda qaxootiga Pakolaisten vastaanotto

Xafiiska qaabilaadda qaxootiga ayaa kuu adeegaya, hadii aad tahay

  • qaxootiga la soo qaatay ee sharciga ku yimid
  • magan-gelyo codsade qaatay sharci daganaansho ah

Xafiiska qaabilaadda qaxootiga wuxuu kuu adeegayaa 3 sano oo ka bilaabmaysaa marka xafiiska diiwaangelinta ee Finland lagaa diiwaan geliyo. Saddexda sano ee ugu horeeya waxaa loo yaqaan oo loogu yeeraa wakhtigii la qabsashada dalka. 

Wakhtiga la qabsashada waxaad baranaysaa nolosha Finland dhexdeeda. 

Wakhtiga la qabsashada dalku markuu kuu dhamaado sooshaladdaadu waa is badalaysaa

Marka mudada la qabsashada kuu dhamaato waxaa laguu qaban sooshalad cusub, haddii aad u baahato. Sooshaladdu waxay kaa caawimaysaa, haddii aad u baahato

  • lacagta nolosha
  • qoysaska ilmooleeyda ah taageerooyimka loogu talogalay
  • iyo arimaha dhawrista ilmaha ah.

Xafiiska sooshalka ee dadka waaweyn

Haddii aad Finland ku noolayd jaa in ka badan saddex sanadood oo aad ka dib u soo guurtay Hämeenlinna. Waxaa markaas sooshal kuu noqonaya shaqaalaha sooshalka dadka waaweyn iyagaana ku caawimaya, haddii aad caawimaad u baahan tahay.

Waxaa lagaa siin karaa Finland sharci daganaansho ah, haddii qof qoyskaaga ah uu Finland ku nool yahay. Markaas waxaa kuu adeegaya xafiiska sooshalka dadka waaweyn ee barta adeegga ee Kastelli. Sidoo kale waxaad talooyin ka helaysaa xafiiska talo-bixinta ajaanibta ee Kastelli Maahanmuuttoinfo.

Asiasanat: pakolaiset
Viimeksi muokattu: 27.9.2018