Xagee baad ka helaysaa lacag aad ku noolaato?

Kela ama Kansaneläkelaitos ayaa lacag caawimaad ah ku siinaya, marka aadan shaqayn oo mushahar qaadan. Waxaad qaadan kartaa lacagaha Kela-da tusaale ahaan haddii

  • aad tahay shaqo la'aan
  • wax barato
  • dakhliga ku soo galaa ku filnayn noloshaada kharashka ku baxa
  • caruur aad guriga ku hayso
  • ama aadan jiro ku haysa aawadeed shaqayn karin.

Waxaad qaadan kartaa lacagaha Kela-du ay kirada guriga ku kabto, haddii dakhliga ku soo galaa uusan ku filnayn gurigaaga ijaarkiisa.  

Haddii aad qaadato lacag aad u yar, oo aan kuugu filnayn nolosha, waxaad dalban kartaa lacagta kabista nolosha ama cayrta sida loo yaqaan. Lacagta kabista nolosha ama cayrta waxaa qofka lagu siiyaa xaaladdo gaar ah oo aan caadi ahayn. Waxaa tusaale ahaan ka mid ah xaaladdaha aad lacagta cayrta ku qaadan karto marka aadan sababo jira aawadood qaadan karin ama xaq u lahayn lacagaha Kela-du bixiso. Sidoo kale waxaad lacagta cayrta qaadan kartaa sida markaad jiran tahay oo biilal caafimaadka xagiisa ah oo badan lagaa rabo inaad bixiso, adiguna aadan haysan oo iska bixin karin. 

Si fiican uga fikir sidaad lacagtaada u isticmaalayso!

Xasuuso mar walba inaad iska xaliso arimaha lacagaha ee muhiimka ah sida:

  • In aad lacagta kabista kirada ee Kela-du bixiso toos ugu ogolaato in shariikada guriga loo shubo.
  • In aad iska bixiso biilka korontada, biyaha iyo wixii kale oo biilal ah oo lagama maarmaan ah ka hor inta aadan waxba lacagta aad haysato ka iibsan isaka bixi biilashaas.
  • In aad xisaabiso lacag intee in le'eg ayaad u baahan tahay inaad raashin ku iibsato bishii.
  • Hadday wax kuu soo haraan markaas waxaad iibsan kartaa dhar ama wixii kale oo alaab ah oo aad u baahan tahay.

Guryaha qaarkood kirada guriga waxaa la socda internet lacag la'aan kuu ah oo kirada aad bixinayso ku jira. Iska hubi in heshiiska guriga uu ku jiro internet lacag la'aan ah.

Haddii ay kugu adag tahay  inaad lacagta isku filaysiiso, waxaad u tagtaa shaqaalaha fadhiya xafiiska Pakolaisten vastaanotto NON-STOP-Päivystys. Haddii ay xaaladdaadu adag tahay oo tahay mid daran waxaa xafiiska Pakolaisten vastaanotto kuu gudbinayaa xafiiska la dhaho  Kastellin Talous- ja _Velkaneuvonta oo ah xafiiska Dhaqaalaha- iyo ka Talo-bixinta deymaha ee Kastelli.

Asiasanat: talous
Viimeksi muokattu: 29.11.2016