Haddii aad ddonaysid inaad shariikad samayso ama iskaa u shaqaysato, waxaad talooyin ka helaysaa talo-bixiyeyaasha shariikad samaynta. Waxay kaa caawimayaan tusaale ahaan sida loo sameeyo barnaamijka shariikada iyo qorshaheeda maal-gelin.

Deegaanka Hämeenlinna waxaa talo-bixiyaha shariikaddaha u qaabilsan

Xarunta Hämeen ee shariikadaha cusub ee Hämeen uusyrityskeskus
Talaskuja 3
puhelin 040 559 1547
www.hameenuusyrityskeskus.fi

Balan ka qabso talo-bixiyaha shariikad asaaska. Waxaad weydiisan kartaa sooshaladdaada inay balan kaaga qabato.

Asiasanat: yritys
Viimeksi muokattu: 29.11.2016