Hämeenlinnan organisaatio uudistuu 1.6.2017:

  • valtuustettujen määrä 59:stä 51:een
  • kolme toimialaa ja kolme lautakuntaa: kaupunkirakenne, sivistys ja hyvinvointi sekä sosiaali-, terveys- ja pelastus
  • hallintosääntö uudistuu
  • luovutaan tilaaja-tuottaja -mallista
  • kolme liikelaitosta (LinnanInfra, Linnan Lomitus ja Linnan Tilapalvelut) puretaan omaksi tuotannoksi
  • kaupungin konsernirakenne päivitetään ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 2.5.2017. Kaupunginvaltuusto päättää selvityksen perusteella tehtävistä toimenpiteistä kokouksessaan 15.5.2017.

Valtuusto päätti uuden rakenteen 12.9.2016 kokouksessa.

Uusi visio

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2016, että Uusi Hämeenlinna -hanketta ohjaavat Hämeenlinnan kaupungin strategian 2014-2020 arvot:

  • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys,
  • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys,
  • luovuus ja rohkeus sekä
  • kestävä elämäntapa.

Lisää videoita aiheesta löydät täältä.

Viimeksi muokattu: 17.3.2017