Hämeenlinnan organisaatio uudistuu 1.6.2017:

  • valtuustettujen määrä 59:stä 51:een
  • kolme toimialaa ja kolme lautakuntaa: kaupunkirakenne, sivistys ja hyvinvointi sekä sosiaali-, terveys- ja pelastus
  • hallintosääntö uudistuu
  • luovutaan tilaaja-tuottaja -mallista
  • kolme liikelaitosta (LinnanInfra, Linnan Lomitus ja Linnan Tilapalvelut) puretaan omaksi tuotannoksi
  • kaupungin konsernirakenne päivitetään ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 2.5.2017. Kaupunginvaltuusto päättää selvityksen perusteella tehtävistä toimenpiteistä kokouksessaan 15.5.2017.

Valtuusto päätti uuden rakenteen 12.9.2016 kokouksessa.

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 (pdf)

Uusi visio

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2016, että Uusi Hämeenlinna -hanketta ohjaavat Hämeenlinnan kaupungin strategian 2014-2020 arvot:

  • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys,
  • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys,
  • luovuus ja rohkeus sekä
  • kestävä elämäntapa.

Lisää videoita aiheesta löydät täältä.

Viimeksi muokattu: 28.3.2017