Hämeenlinnan organisaatio uudistuu 1.6.2017:

  • valtuustettujen määrä 59:stä 51:een
  • kolme toimialaa ja kolme lautakuntaa: kaupunkirakenne, sivistys ja hyvinvointi sekä sosiaali-, terveys- ja pelastus
  • hallintosääntö uudistuu
  • luovutaan tilaaja-tuottaja -mallista
  • kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 uuden hallintosäännön. Lisäksi kaupungin konsernirakenne päivitetään vuosina 2017-2018.

Valtuusto päätti uuden rakenteen 12.9.2016 kokouksessa.

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio 1.6.2017 (pdf)

Uusi visio

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2016, että Uusi Hämeenlinna -hanketta ohjaavat Hämeenlinnan kaupungin strategian 2014-2020 arvot:

  • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys,
  • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys,
  • luovuus ja rohkeus sekä
  • kestävä elämäntapa.

Lisää videoita aiheesta löydät täältä.

Viimeksi muokattu: 22.5.2017