Hämeenlinnan kaupungilla on kolme liikelaitosta, joita johtavat toimitusjohtajat. Toiminnan ohjaamista ja valvomista varten liikelaitoksilla on omat johtokunnat, jotka toimivat kaupunginhallituksen alaisina. Johtokuntiin kuuluu 5-7 jäsentä, jotka valtuusto valitsee. 

Johtokunnan kunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Pöytäkirjojen pitämisestä yleisesti nähtävänä ilmoitetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Palvelupiste Kastellissa ja kuulutuksissa verkkosivulla.

Liikelaitoksien johtokunnat

LinnanInfra -liikelaitoksen johtokunta

Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunta

Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta

Viimeksi muokattu: 6.11.2015