No. 4/2018 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisen päätöksen asiavirheen korjaaminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 22.12.2017 poistanut asiavirheen perusteella 12.6.2017 tekemänsä päätöksen ja ratkaissut asian uudelleen.

Kuulutus No. 4

Asiasanat: kuulutukset
Viimeksi muokattu: 3.1.2018