Lautakuntia Hämeenlinnassa on seitsemän.

Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Pöytäkirjat ovat selattavissa KT Webissä.

Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan toisen kalenteriviikon ensimmäisenä arkipäivänä Talous- ja hallintopalveluissa, Raatihuoneenkatu 9, 4. krs/6. krs.  

Lasten ja nuorten lautakunta
(11 jäsentä)
perusopetus, varhaiskasvatus, toisen asteen koulutus, nuorisotyö, neuvolat ja kouluterveydenhuolto, perheneuvola, lastensuojelu, lasten kulttuuri
 
Elämänlaatulautakunta
(11 jäsentä)
kulttuuri, kirjasto, liikunta, vapaa sivistystyö, kansalaisvaikuttaminen 
 
Ikäihmisten lautakunta
(11 jäsentä)
laitoshoito, kotipalvelut, asumispalvelut, vanhus-sosiaalityö, ikäihmisten kulttuuri- ja liikunta, esteetön ympäristö 
 
Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
(11 jäsentä)
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, aikuis-sosiaalityö, maahanmuuttatyö, toimeentuloturva, työvoiman palvelut 
 
Yhdyskuntalautakunta
(11 jäsentä)
tekninen kaavoitus, kiinteistönhoito, talotekniikka, kunnallistekniikka, luonnonhoito, varastot, varikko, vesihuolto, jätehuolto, maaseutuasiat 
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
(11 jäsentä)
rakennusluvat,ympäristöluvat

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristötoimen sopimuksen mukaisesti yhteistoimintalautakuntana.

Hattulan kunnan asioita käsiteltäessä lautakuntaan kuuluu lisäksi kaksi Hattulan kunnan nimeämää jäsentä.
 
Tarkastuslautakunta
(11 jäsentä)
talouden tarkastus ja arviointi

Muut lautakunnat

Pelastuslautakunta
(11 jäsentä)
Pelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa.

Yhteinen jätelautakunta
(13 jäsentä)
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteislautakuntana. Yhteistoiminta-alueen kuntia ovat: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski.

Keskusvaalilautakunta
(5 jäsentä)


Asiasanat: lautakunnat
Viimeksi muokattu: 27.5.2016