Hämeenlinnan lautakunnat ovat

Katso luottamushenkilöiden yhteystiedot ja lakisääteiset sidonnaisuudet. 

Lautakuntiin valitaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Lautakunnassa on yksitoista valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Pelastuslautakunta on maakunnallinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa.

Jätelautakunta on Kiertokapula Oy:n osakaskuntien alueellinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa.

Keskusvaalilautakunnasta sekä vaalilautakunnista ja -toimikunnista säädetään kuntalaissa ja vaalilaissa.

Pöytäkirjat ja nähtävillä olo

Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Pöytäkirjat ovat nähtävinä sähköisesti.

Asiasanat: lautakunnat
Viimeksi muokattu: 15.10.2018