Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä. Katso jäsenten yhteystiedot täältä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvat

 • varhaiskasvatus,
 • esiopetus,
 • perusopetus,
 • oppilas- ja opiskelijahuolto sekä
 • lukiokoulutuksen ja
 • vapaan sivistystyön tilaaminen Koulutuskuntayhtymä Tavastialta.

Lisäksi vastuulle kuuluvat

 • nuorisopalvelut,
 • lastenkulttuuripalvelut,
 • taiteen perusopetus,
 • kirjastopalvelut,
 • museopalvelut,
 • kulttuuripalvelut,
 • liikuntapalvelut sekä
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Yksilöjaosto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaoston jäsenet lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten joukosta.

Yksilöjaosto käsittelee sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluvat yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset ja muut asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille. Yksilöjaostossa esittelijöinä toimivat ao. vastuualueen tulosaluejohtajat.

Viimeksi muokattu: 5.6.2017