Liikelaitokset

Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluu kolme liikelaitosta. Liikelaitoksilla on omat johtokunnat.

LinnanInfra-liikelaitos

Linnainfra -logoLinnanInfra -liikelaitos on 1.1.2013 toimintansa aloittanut kaupungin yhdyskuntarakenteen palvelutuotannosta muodostettu liikelaitos, joka vastaa Hämeenlinnan kaupungin maanrakentamisesta, kunnossapidosta ja luontopalveluista. Liikelaitoksen toiminta perustuu yhdyskuntalautakunnan ja elämänlaatulautakunnan kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin.

LinnanInfra liikelaitoksen tehtäviin kuuluu infran uudisrakentamis- ja peruskorjauspalveluita, katujen, teiden ja yleisten alueiden, rakennettujen puistojen ja leikkipaikkojen sekä ulkoliikunta-alueiden kunnossapitopalveluita, kaluston korjaamispalveluita, metsäalueiden hoitoa, sekä virkistysalueiden ja -paikkojen kunnossapitoa. 

Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Linnan Tilapalvelut -logo

Linnan Tilapalvelut on kaupungin toimitilahallinnosta, tilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä isännöinnistä ja kiinteistöpalveluiden järjestämisestä vastaava yksikkö.

Se vuokraa toimitilat ensisijaisesti kaupungin omille hallinto- ja palveluyksiköille. Liikelaitoksen tehtävänä on kaupungin rakennusten hallinta ja vuokraaminen ja se vastaa sellaisten kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnasta, joiden omistamat tilat ovat kokonaan tai pääasiallisesti kaupungin omassa käytössä

Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos

Linnan tilapalvelut -logoLinnan Lomituspalvelut on Hämeenlinnan kaupungin liikelaitos, joka tuottaa maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut (vuosiloma, sijaisapu, maksullinen lomittaja apu) ja suorittaa niitä koskevat hallinnolliset toimenpiteet.

Liikelaitoksen toiminnan rahoittaa kokonaisuudessaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Yhtiöt

Hämeenlinnan kaupungilla on oman organisaation ja siihen sisältyvien liikelaitosten lisäksi noin neljäkymmentä tytäryhteisöä, joiden joukossa on osakeyhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä.

Lisäksi kaupungilla on useita osakkuusyhteisöjä, joista monien toiminta liittyy olennaisesti kaupungin tehtäviin.

Yhtiöillä on omia verkkosivustoja, joihin pääset kikkaamalla alla olevia kuvakkeita.

Aulangon Kylpylä OyHämeenlinnan Asunnot Oy

Teatteri

Keilakeskus

Liikuntahallit

Pysäköinti

Hämeenlinnan Seudun Vesi
Tekme


Verkatehdas

Linnanateria

TyösykeSeuturekry

Sosiaalikehitys

Asiasanat: organisaatio, yhtiöt
Viimeksi muokattu: 23.2.2016