Hämeenlinnaan on tekeillä koko palveluverkkoa koskeva selvitys. Kaupunginvaltuusto päätti budjettikäsittelyn yhteydessä (13.11.2017  §151) palveluverkkoselvityksen tekemisestä vuonna 2018.

Selvitys koskee kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, terveyskeskuksia ja erilaisia vanhusten palveluja.

Vaihtoehtoja ja taustatietoa 25.1.2018

Hämeenlinnan talous ja investointikyky nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen (6.3.2018, pdf)

Sosiaali- ja terveystoimiala (sote)
(terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut)

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala (sihy)
(varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut)

Päivitetty uusia aineistoja 20.2.2018:

Palveluverkkoselvityksen täydennykset (pdf)

Mitä asioita huomioidaan kun arvioidaan sihyn palveluverkkovaihtoehtoja?

Mitä vaikutuksia muutoksilla on liikenteeseen?

Miltä lisätietoja on pyydetty tontteihin ja kaavoitukseen liittyen?

Katso HYK:n Ortelan, Seminaarin, Myllymäen ja Miemalan oppilasalueet kartalla.
Huomioithan, että koulujen rajat elävät kulloisenkin ikäluokan osoitteiden ja oppilasmäärien mukaisesti. Hämeenlinna muodostaa yhden oppilasalueen ja tavoitteena on ohjata kouluihin oppilaita siten, että ryhmäkoot eivät muodostu liian suuriksi kouluissa. Tämä kartta on aikaisempia vuosia mallintava, eikä sitova dokumentti oppilaiden ensisijaista koulua määriteltäessä.

Lapsivaikutusten arviointiin liittyviä webropol-kyselyjä on toteutettu

Yleiskuvaus mitä lapsivaikutusten arvioinnissa on tehty (pdf)

  • 12.-19.2.2018 yläkoulu- ja lukioverkkoon liittyvistä ratkaisuvaihtoehdoista (hyödyt ja haitat) Lyseon ja Kaurialan koulujen oppilaille sekä Lyseon ja Kaurialan lukioiden opiskelijoille. Lyhyt yhteenveto kyselystä (pdf)
  • 20.-26.2.2018  5. ja 6. luokkalaisille Lyseon ja Kaurialan yläkouluihin liittyvistä ratkaisuvaihtoehdoista (hyödyt ja haitat) Kirkonkulman, Miemalan, Myllymäen, Ortelan, Rengon, Seminaarin ja Vuorentaan oppilaille. Yhteenveto kyselystä (pdf)

  • Alvettulan, Miemalan, Myllymäen ja Ortelan 5.luokkalaiset kertoivat ajatuksiaan kahdesta eri kouluvaihtoehdosta. Yhteenveto ajatuksista (pdf) 

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta hyödynnetään vasu-prosessin yhteydessä v. 2017 kerättyä mittavaa materiaalia, jossa on selvitetty lasten näkemyksiä Unelmien päiväkodista sekä v. 2016 tehtyä asiakaskyselyä, johon lapsi on vastannut huoltajan avustamana. Yhteenveto (pdf).

Kaupunkirakenteen toimiala (kaura)
Kaupunkirakenteen taustatietoja 

Miten käsittely etenee?

Palautetta esityksistä pyydettiin asukkailta 2.3.2018 saakka. Palautteita tuli paljon, yhteensä 162 kpl. Asukkaiden antamat palautteet (pdf, 27.2.2018)

14.3. mennessä lautakunnat (sivistys ja hyvinvointi ja sosiaali- ja terveys) tekevät esitykset kaupunginhallitukselle palveluverkosta

26.3. kaupunginhallitus  päättää palveluverkosta

Syksy 2018
Syyskuu: lautakuntien talousarvioesitykset 
Lokakuu: Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen talousarvioesitykset
Marraskuu: Talousarvio kaupunginvaltuustossa (12.11.)

Infotilaisuus 6.9.2018, aineistot
Investoinnit, sivistys ja hyvinvointi
Investoinnit, varhaiskasvatus
Investoinnit, opetus
Investoinnit, sosiaali ja terveys
Investoinnit, infra
Investoinnit, talonrakennus ja irtaimisto

 

Viimeksi muokattu: 6.9.2018