Rekisteriseloste laaditaan kaikista asiakasrekistereistä. Ne koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävistä asiakastietojärjestelmistä. Rekisteriselosteesta ilmenee henkilötietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Rekisteriselosteesta ilmenee toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä ja rekisterin vastuuhenkilö yhteystietoineen.

Kaupungin asiakasrekistereiden rekisteriselosteet ja informointiosat on koottu lautakunnittain.

Tarkastuslautakunta:

Elämänlaatulautakunta:

Ikäihmisten lautakunta:

Lasten ja nuorten lautakunta:

 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisinä osarekistereinä ovat:
  • Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
  • Lastensuojelun asiakasrekisteri
  • Lastensuojelulaitoksen ulkokuntalaisten asiakkaiden asiakasrekisteri
  • Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
  • Monialaisen arvioinnin asiakasrekisteri
  • Nuorten intensiivipalveluiden asiakasrekisteri
  • Oppilashuollon asiakasrekisteri (perusopetus)
  • Opiskelijahuollon asiakasrekisteri (2. aste)
  • Perheneuvolan asiakasreksteri
  • Psykososiaalisen tuen palveluiden asiakasrekisteri
  • Rekisteri pyynnöistä lastensuojelutarpeen selvittämiseksi
  • Varhaisen tuen palveluiden asiakasrekisteri
  • Yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri
 • Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto). Sen erillisenä osarekisterinä:
  • Lastensuojelun maakunnallinen perhehoitajien sekä hämeenlinnalaisten läheis- ja sukulassijoitusperheiden rekisteri
 • Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
 • Pro Consona, lasten päivähoidon asiakasrekisteri
 • Star Soft Primus -järjestelmä, opetuspalveluiden asiakasrekisteri

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta:

Yhdyskuntalautakunta:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Yhteinen jätelautakunta:

Talous ja hallintopalvelut:

Kehittämispalvelut:

Kulunvalvonta:

Kuntakokeilu:

Asiasanat: rekisteriseloste
Viimeksi muokattu: 10.8.2017