Kaupunki kehittää mm. palveluja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeet ovat joko Hämeenlinnan kaupungin itse hallinnoimia tai yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet jaotellaan kaupunkistrategian mukaisesti seuraavasti:

Hämeenlinnan kaupungilta voi myös tiedustella lupia tehdä tutkimus- ja opinnäytetöitä.

 

 

Viimeksi muokattu: 7.3.2018