International talents in Kanta-Häme –hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien

  • korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien,
  • kantasuomalaisten paluumuuttajien ja
  • ulkosuomalaisten työllisyystilannetta

palkkatyön tai yrittäjyyden kautta.

Tukea kielen oppimiseen ja yrittäjyyteen

Työllisyyden parantamiseksi hankkeessa luodaan kielenopetusmalli, jonka avulla suomen kielen taidon parantamisen tarpeessa olevat henkilöt, joilla on jo suunnilleen YKI3/B1 tason suomen kielen taito, pääsevät kehittämään suomen kielen taitoaan vähintään YKI4/B2 tasolle. Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää hankkeessa kaksi suomen kielen koulutusta (S2-kielen opetus). Ensimmäinen koulutus järjestetään  1.10.2018 - 31.5.2019 (täynnä) ja toinen 7.1. - 30.11.2019 (täynnä).

Hankkeessa vahvistetaan osallistujien työelämävalmiuksia kehittämällä heidän verkostoitumistaitojaan ja kykyään tuoda omaa osaamistaan esiin erilaisten seminaarien, rekrytointitapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Hankkeessa tehdään jokaiselle osallistujalle osaamiskartoitus, jonka avulla sopivan työpaikan tai urareitin löytäminen on helpompaa ja selvempää.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille hanke tarjoaa mentorointipalveluja.

Hankkeen toivotaan tarjoavan keinoja, joilla sopiva työpaikka ei jää saamatta puutteellisen suomen kielen tai ulkomaisen tutkintotodistuksen takia. 

Hanke on ESR–rahoitteinen, jonka päätoteuttajana toimii Hämeenlinnan kaupunki ja osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Asiasanat: hanke
Viimeksi muokattu: 13.12.2018