Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätös 2015

Kunnan toiminta rahoitetaan verovaroilla, valtionosuuksilla, lainanotolla ja palveluista perittävillä maksuilla. Alla olevista kaavioista käy ilmi, mistä kaupungin tulot ja menot koostuvat.

Tuotot / TP 2015

 Menot / TP 2015

Tilinpäätös 2014

Tilinpäätös 2013

Viimeksi muokattu: 23.3.2017