Tarjouskilpailu koskee liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla kohteissa 1-6 kohdekohtaisesti määritettyinä sopimusaikoina. Jokaisen kohteen liikennöintiä hoita-maan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä / kohde.

  • Kohde 1. Hämeenlinnan ja Hauhon välinen liikenne sekä viikonloppuyhteydet Tyrväntöön
  • Kohde 2. Hämeenlinnan ja Tyrvännön välinen liikenne
  • Kohde 3. 751 Hauho – Alvettula – Ilmoila – Alvettula – Hauho
  • Kohde 4. Turenki – Miemala – Hämeenlinna ja Janakkalan sisäisiä vuoroja
  • Kohde 5. Hämeenlinna – Renko
  • Kohde 6. 800 Hämeenlinna – Tuulos – Lammi
  • Kohteiden tarkempi määrittely on esitetty tarjouspyynnön liitteessä ”Kilpailukohteiden määrittely”.

Tiedustelut

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa seuraaviin sähköposti-osoitteisiin (molempiin) viimeistään ti 28.3.2017 klo 10.00:

  • kirjaamo.yhla@hameelinna.fi (tilaajan kirjaamo)
  • maarit.kaartokallio@hameenlinna.fi (joukkoliikennekoordinaattori)

Sähköposti tulee otsikoida ”Tiedustelu seutuliikenteen tarjouskilpailusta”. Kaikkiin määräaikaan mennessä jätettyihin tiedusteluihin vastataan viimeistään 31.3.2017 tällä sivulla.

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa
viimeistään ma 10.4.2017 klo 10.00 mennessä tilaajalle, osoite:

Hämeenlinnan kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Joukkoliikennejaosto
Raatihuoneenkatu 9, 3.krs
13100 Hämeenlinna

Tarjouspyyntö ja liitteet

Tarjouspyyntö (pdf)
Liite 1. Kilpailukohteiden määrittely (pdf)
Liite 2. Liikennöintisopimus, luonnos (pdf)
Liite 3. Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset (pdf)
Liite 4. Tarjouslomake (pdf) tai (Word)
Liite 5. ESPD-lomake (xml- ja pdf-muotoiset) Ohje täyttämiseen.(pdf)
Liite 6. Tietoja Excel-muodossa hyödynnettäväksi tarjouksen tekemisessä. (Excel)

Asiasanat: tarjouskilpailu
Viimeksi muokattu: 23.3.2017