Korjausavustukset siirtyvät kunnilta ARAan vuoden 2017 alussa

Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden korjausavustuslain myötä siirtyy korjausavustusten myöntäminen kunnista ARAan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Avustusmuotojen määrä siis vähenee ja selkeytyy.

Valtion varoista ARAn myöntämät avustukset:

  • Hissiavustus. Avustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 45% hyväksytyistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.
  • Esteettömyysavustus. Avustusta myönnetään sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Esteettömyysavustuksen määrä on 45% hyväksytyistä kustannuksista.
  • Esteettömyysavustuksen myöntämistä laajennettiin 9.4.2018 koskemaan myös olemassa olevan hissin esteettömyyskorjauksia. Korjauksia ovat esimerkiksi kerrostason kääntöovien uusimiseen automaattisiksi liukuoviksi.

    ARA hyväksyy korjaustoimenpiteet tapauskohtaisesti

  • Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus. Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Avustusten myöntämisessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä myönnetään 70 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Hakemuslomake ARA 35 ja varallisuusselvitys ARA 35L..

           Kaikki ohjeet ja hakulomakkeet ovat tulostettavissa www.ara.fi

           Kaikkiin avustuksiin on vuonna 2018 jatkuva haku.

Tiedustelut

  • paikkatietokäsittelijä Anita Lehtonen, puh. 03 621 2510, anita.lehtonen(at)hameenlinna.fi 

Hakemusten palautus:      

Korjausavustukset verkkoasiointiin

 Asiakaspalvelun parantamiseksi ARAssa otetaan käyttöön helmikuussa 2017 verkkoasiointi. Asiakas voi hakea korjausavustuksia digitaalisesti kirjautumalla ARAn verkkosivuilla  verkkoasiointiin. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä avustushakemuksia pystyttäisiin käsittelemään sähköisessä järjestelmässä, jolloin hakemusten käsittely nopeutuu ja asiakkaan mahdollisuus seurata hakemustaan paranee. Henkilöasiakkaat voivat edelleen jättää avustushakemuksensa paperisena.

Asiasanat: lainat
Viimeksi muokattu: 7.5.2018