Eläintenpidon viranomaisvaatimukset

Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläinten pidosta on säädetty terveydensuojelujärjestyksessä.

Tuotantoeläinten pitäminen (kana, lammas jne) edellyttää rekisteröitymistä maaseutuelinkeinoviranomaiselle eläintenpitäjärekisteriin:

Sikojen ulkonapitokielto 1.6.2018 alkaen ja ilmoitukset ulkonapidosta

Eviran sivuilta löytyy lisätietoa eläinten pidosta kesällä

Rehut

Rehulla tarkoitetaan tuotantoeläinten, lemmikkieläinten tai luonnoneläinten ruokintaan tarkoitettua tuotetta

  • rehuaine
  • rehuseos
  • rehun lisäaine tai esiseos
  • elintarviketuotannon sivutuotteena syntyvät ja eläinten ravinnoksi käytettävät tuotteet

Eläinten rehuista ja niiden valvonnasta lisätietoa

Asiasanat: eläin, kotieläimet
Viimeksi muokattu: 17.4.2018