Linnut

Lintujen ruokkiminen torilla on kiellettyä.

Haittalintujen, kuten lokkien ja pulujen, torjumiseksi on tärkeää ettei taajama-alueilla ruokita lintuja eikä pidetä ruokajätteitä avoimissa jäteastioissa tai komposteissa.

Terveydensuojelujärjestyksen mukaan lintujen ruokinta on lopetettava, mikäli siitä aiheutuu haittoja esimerkiksi haittalintujen tai rottien lisääntymisen muodossa.

Lintujen ruokinta on asemakaava-alueella sallittu kiinteistön tai alueen omistajan luvalla. Parvekkeilla tapahtuvaan lintujen ruokkimiseen tarvitaan taloyhtiön suostumus.

Hyökkäilevät linnut

Hyökkäilevistä linnuista tulee vuosittain paljon yhteydenottoja. Linnut voivat poikasia puolustaessaan olla valmiita panostamaan lähes henkensä. Joitakin konsteja hyökkäilevien lintujen torjuntaan kuitenkin on:

  • Suunnitellaan paikoitusalueet, puistopenkit ja vastaavat niin, etteivät ne ole puiden siimeksessä, lähellä lintujen pesimispaikkoja ja alttiina jätöksillekin.
  • Vältetään tasakattojen rakentamista alueilla, joissa on todennäköisyys lokkien esiintymiselle. Kattomateriaalin valinnallakin voidaan vaikuttaa: tasainen sorapinta on pahin.
  • Linnut käyttävät vaistomaisesti hyväkseen niille tarjoutuneita mahdollisuuksia, kuten ilmastointikanavia pesimiseen. Ritilä tai verkko pitää ongelman poissa. Rakenteet eivät kuitenkaan saa olla teräviä eivätkä sellaisia, että linnut tarttuvat niihin kiinni.
  • Parvekkeilla viihtyviä puluja ja naakkoja voi loitontaa virittämällä kaiteen päälle 5-10 senttimetrin korkeudella kulkevan langan, joka estää lintuja laskeutumasta kaiteelle. Parvekkeiden lasittaminen häätää linnut tykkänään.
  • Lintuja voi karkottaa ripustamalla tuulessa heiluvia käytöstä poistettuja cd-levyjä tai video-ja kasettinauhoja. Muovisilla haukankuvilla (joita myydään joissakin taloustavara-ja puutarha-alan liikkeissä) on myös karkotettu pikkulintuja.
  • Lintujen pesimäaikainen rauhoitus ei kiellä tekemästä kiinteistöillä kunnostustöitä keväällä tai häiritsemästä pesäpaikkaa valitsevia lintuja. Ensimmäisten pesärisujen poistaminen voidaan tulkita vielä tähän kuuluvaksi, mutta pesä, johon on munittu, nauttii jo lain suojaa ilman tulkinnanvaraa.
  • Laiturilla oleskelevia lokkeja voi koettaa karkottaa leikkikäärmeellä.

Todennäköisimmin haittoja aiheuttavia ovat kalatiirat, kala-, nauru- ja harmaalokki. Näistä vain viimeksi mainittu laji on rauhoittamaton. Rauhoitettujen lajien hävittämiseen ei voi omatoimisesti ryhtyä. Rauhoittamattomienkin lintujen ampumista säätelevät monet säädökset ja määräykset ja erityistä varovaisuutta tarvitaan kaupungissa. Tämä asettaa torjunnalle tiettyjä rajoituksia.

Vasta selkeän terveydellisen haitan ollessa ilmeistä terveystarkastajat voivat antaa määräyksiä, joiden toteutus tällöinkin on ensisijaisesti kiinteistöjen vastuulla. Kaupungin ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan viranomaiset eivät ole taho, joka käytännössä poistaisi haitalliset linnut paikalta.

Poikkeusluvista lisätietoa:

Eläimet

Haittaeläinten (jyrsijät, kuten rotta ja hiiri) torjumiseksi pätevät samat neuvot kuin haittalintujenkin torjuntaan: ettei taajama-alueilla ruokita lintuja eikä pidetä ruokajätteitä avoimissa jäteastioissa tai komposteissa.

Terveydensuojelujärjestyksessä on säädetty, että kiinteistön on huolehdittava, ettei vahinkoeläimille ole ravintoa tai pesimispaikkoja.

Tarpeen mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on asetettava vahinkoeläimille myrkkysyöttejä. Myrkky on laitettava niin, etteivät lemmikkieläimet tai lapset pääse siihen käsiksi, käyttämällä esimerkiksi syöttilaatikkoa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeet hiirien ja rottien asianmukaiseen torjuntaan.

Jos omat konstit eivät riitä, voidaan kääntyä tuholaistorjuntaan erikoistuneiden yritysten puoleen. Kaupungin tehtäviin ei kuulu varsinainen tuhoeläinten hävittäminen, ellei kyse ole kaupungin omasta kiinteistöstä.

Jätehuoltomääräysten mukaan elintarvike- ja käymäläjätteen kompostit on aina suojattava haittaeläimiltä.

Riittävästä jätehuollosta on huolehdittava myös yleisötapahtumien aikana.

Katso myös vieraslajit

Sisälle tulleet luonnonvaraiset eläimet

Sisätiloihin tulleiden luonnonvaraisten eläinten, esim. orava, näätä, tmv. karkottamiseen kannattaa kokeilla korkeaa ääntä päästäviä karkoittimia, jotka on tarkoitettu jyrsijöiden häätämiseen. Niiden on havaittu tehoavan myös muihin pikkueläimiin.

Viimeksi muokattu: 18.4.2018