Järjestyslain 14 §:n mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

 1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä
 2. pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua (esimerkiksi jonkin tapahtuman vuoksi)
 3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, katso Roskaamiskielto

Edellä mainitut 1 ja 2 kohdat eivät koske

 • virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa
 • vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa
 • palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa
 • liikuntavammaisen avustajakoiraa
 • näkövammaisen opaskoiraa

Edellä mainittu 1 kohta ei koske

 • suljettua pihaa
 • koirien harjoituspaikkaa
 • erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta

Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Edellä mainittu 2 kohta koskee myös kissaa.

Edellä mainitut 1 ja 2 kohdat koskevat myös hevosta sekä soveltuvin osin muita koti- tai lemmikkieläimiä.

Järjestyslain noudattamisen valvonta kuuluu poliisin toimivaltaan. 

Viimeksi muokattu: 14.3.2018