Ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen

Kunnan pitää alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että asukkaille turvataan elinympäristö, joka on

  • terveellinen
  • viihtyisä
  • virikkeitä antava
  • luonnontaloudellisesti kestävä

Muu elinympäristön valvonta

Ympäristönsuojelun lisäksi muita kunnan elinympäristön valvonnan osa-alueita ovat:

Rakennusvalvontaa lukuunottamatta edellä mainitut valvontatehtävät hoidetaan palvelusopumuksella myös Hattulan kunnan alueella.

Ympäristön tilan seurannasta on omilla sivuillaan.

Viimeksi muokattu: 27.6.2017