Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi

 • ruokakauppa
 • kioski
 • kahvila
 • työpaikkaruokala
 • ravintola, pubi ja baari
 • maahantuontiyritys tai muu ns. virtuaalihuoneisto
 • liikkuva elintarvikehuoneisto, kuten torimyyntivaunu
 • ruoka-aputoiminta

Tukea ja tietoa pk-yrityksille (Eviran pk-neuvontahankkeen sivut)

Kotiteurastus ja lihan myynti alkutuotantotilalta

Elintarvikkeen määritelmä

Elintarvikkeeksi määritellään mikä tahansa aine tai tuote (myös jalostamaton, jalostettu tai osittain jalostettu), joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan ihmisen nautittavaksi. Elintarvikkeita ovat:

 • eläinperäiset elintarvikkeet, kuten liha, kala, maito, muna
 • kasviperäiset elintarvikkeet, kuten viljat, juurekset, hedelmät, marjat
 • erilaiset jalostetut ja osittain jalostetut elintarvikkeet
 • juomat, kuten mehu, tuoremehu, täysmehu, alkoholijuomat
 • vesi
 • purukumi
 • kaikki ne aineet, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen sen valmistuksen tai käsittelyn aikana

Elintarvikkeita eivät ole:

 • rehut (kuten lemmikkieläinruuat)
 • elävät eläimet, paitsi jos ne on tarkoitus saattaa markkinoille ihmisten ravinnoksi
 • kasvit ennen niiden korjuuta
 • lääkkeet, huumeet
 • kosmeettiset valmisteet
 • tupakka ja tupakkatuotteet
 • jäämät ja epäpuhtaudet

Ilmoituksen tekeminen huoneistosta

Elintarvikehuoneiston perustamisesta tehdään ilmoitus elintarvikevalvontaan viimeistään 4 viikkoa ennen

 • toiminnan aloittamista
 • toiminnan olennaista muuttamista

Lomake: Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (pdf)

Olennaiseksi katsotaan muutos, jolla on vaikutusta toiminnan elintarviketurvallisuuteen. Riskit lisääntyvät esimerkiksi kun toiminnan luonne muuttuu (elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruuan valmistuksen).

Ilmoituksen lisäksi on annettava lisäselvitys, jos suunnittelee kotiin perustettavaa elintarvikehuoneistoa.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse. Ilmoituksen käsittelemisestä peritään taksan mukainen maksu. Toimija saa valvontaviranomaiselta todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyprosessi (pdf)

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelain vaatimusten mukainen, katso yleiset vaatimukset

Ohjeita ravitsemisliikkeille
 • Ravitsemisliikkeille on laadittu ohje vaatimusten pääperiaatteista. Ohje on tarkoitettu toimijoiden sekä tilojen suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön.
 • Ohjeesta on mahdollista perustelluista syistä poiketa. Tällöin on kuitenkin syytä olla yhteydessä valvontaviranomaisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa.
 • Ohje: Ravitsemisliikkeiden vaatimusten pääperiaatteet (pdf) 

Katso myös omavalvonta

Hyväksymisen hakeminen laitokselle

Edellisestä poiketen eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot, joissa harjoitetaan tiettyä säädöksissä määriteltyä toimintaa, on hyväksyttävä laitoksiksi.

Hyväksymistä laitokseksi on haettava ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muuttamista, joten ota ajoissa yhteyttä elintarvikevalvontaviranomaiseen. Hakemuksen käsittelyaika on noin 60 vuorokautta.

Huoneistohakemuksen käsittelyprosessi, laitokset (pdf)

Hyväksymisestä tehdään päätös, josta peritään taksan mukainen maksu.

Katso myös omavalvonta 

Toimijan vaihdos, lopettaminen, keskeyttäminen

Valvontaviranomaiselle on ilmoitettava edellä mainittujen ilmoitetun elintarvikehuoneiston tai hyväksytyn laitoksen toiminnan

 • keskeyttämisestä
 • lopettamisesta
 • toimijan vaihtumisesta

Lomake: Ilmoitus toimijan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä (pdf)

Tällaisen ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Huomaa, että ilmoitus toimijan vaihtumisesta tehdään ennen kuin edellinen toimija lopettaa toimintansa. Vain lyhyt siivous- ja somistustauko voi olla, jos toiminta jatkuu edellisen kaltaisena. Sen sijaan jos edellinen toiminta on lopetettu, niin kyse ei ole toimijan vaihtumisesta vaan uuden toiminnan aloittamisesta, riippumatta siitä onko aikaisempi toimija tehnyt lopettamisilmoituksen vai ei.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse.

Ulkomyynti

Ulkomyynnin edellytyksistä on tarkemmin omalla sivullaan, katso Ulkomyynti.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijan velvollisuus on

 • tuntea tuottamansa, jalostamansa ja/tai jakelemansa elintarvike
 • tuntea tähän elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat
 • tuntea elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan

Siksi toimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

Omavalvontasuunnitelman on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä. Valvontaviranomainen voi edellyttää sen korjaamista tai täydentämistä.

Eviran arvioimat hyvän käytännön ohjeet

Yleisiä ohjeita

Hygieniapassi

Hygieniapassi on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antama osaamistodistus.

Se on oltava kaikilla niillä elintarvikehuoneistoissa työskentelevillä henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita.

Helposti pilaantuvia ovat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen vaativat alhaisia (tai korkeita) lämpötiloja, esimerkiksi:

 • liha, jauheliha
 • grillattu broileri
 • makkara
 • leikkeleet
 • einekset
 • maitotuotteet
 • kala, savukala
 • kermaleivos

Osaamistesti

Osaamistodistuksen saa, jos on suorittanut hyväksytysti elintarvikehygieenistä osaamista arvioivan osaamistestin tai on suorittanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen tai tutkinnon.

Osaamistestejä järjestävät osaamistestaajat, joiden yhteystiedot löytyvät Eviran www-sivuilta.

Viimeksi muokattu: 23.5.2018