Kemikaalien vaarallisuus

Kuluttaja saa tietoa kemikaalin vaarallisuudesta sen päällyksestä, johon kannattaa tutustua ennen tuotteen käyttämistä.

Kotitalouksissa vaaralliset kemikaalit on syytä säilyttää lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

Vaaralliset kemikaalit ovat jätteenä yleensä vaarallista jätettä (aik. nimitys ongelmajäte), mikä edellyttää niiden toimittamista vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Kasvinsuojeluaineet

Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löytyvät kasvinsuojeluainerekisteristä. Moni aine on hyväksytty vain tietyin rajoituksin. Rajoitukset ovat nähtävissä sekä valmisteen myyntipäällyksessä että kasvinsuojeluainerekisterissä. Niitä on ehdottomasti noudatettava.

Kasvinsuojeluaineiden jäämien valvontaa koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Kuluttaja voi pienentää jäämien saantiaan pesemällä ja kuorimalla kasvikset ennen käyttöä.

Myrkytykset

Jos epäilet kemikaalin aiheuttamaa myrkytystä, ota yhteys lääkäriin tai kysy lisätietoja Myrkytystietokeskuksesta.

Valvonta

Ympäristönsuojelun näkökulmasta kemikaalien käyttämisen valvontaa yrityksissä tehdään ympäristölupien valvonnan yhteydessä.

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset sisältävät yleisiä määräyksiä kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista Hämeenlinnassa.

Kemikaalien vähäisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaa tekee Kanta-Hämeen pelastuslaitos, katso Kemikaalivalvonta.

Kemikaalionnettomuuksista on kerrottu sivulla Öljyvahingot.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu: 11.5.2016