Valvonnan kohteet

Terveydensuojelun valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • hotelli, motelli
  • uimahalli, kylpylä, yleinen sauna
  • kuntosali, muu liikuntatila
  • koulu, päiväkoti
  • vanhainkoti, muu hoivakoti
  • solarium, tatuointiliike, kauneushoitola

Ilmoituksen tekeminen

Valvontaviranomaiselle on tehtävä ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista:

  • edellä mainituista toiminnoista
  • toiminnan olennaisesta muuttamisesta
  • toiminnanharjoittajan vaihtumisesta (uusi toiminnanharjoittaja ilmoittaa)

Lomake: Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle (pdf)

Ohjeet (Valvira): Ilmoituksenvarainen toiminta

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen. Ilmoituksen käsittelyaika on noin 30 vrk.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittaminen on maksuton.

Ilmoituksen käsittelyprosessi (pdf)

Toiminnanharjoittajalla on vastuu

Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.

Toiminnnanharjoittajan on omavalvonnassaan tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Terveydensuojelun valvonta

Terveydensuojelun valvontaa tehdään hyväksytyn vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kaupungissa toimii aktiivinen Sisäilmatyöryhmä.

Terveydensuojelun osa-alueita:

Viimeksi muokattu: 1.6.2018