Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on 10.06.2010 § 112 hyväksynyt terveydensuojelujärjestyksen. Se koskee Hämeenlinnan kaupunkia ja Hattulan kuntaa.

Terveydensuojelujärjestys on tullut voimaan 01.08.2010 ja sen noudattamista valvovat terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavat viranhaltijat.

> Terveydensuojelujärjestys (pdf)

Viimeksi muokattu: 27.1.2014