Vähittäismyyntilupa ja myynnin valvonta

Hämeenlinnassa ja Hattulassa nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta.

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravitsemisliikkeissä. Myynti edellyttää sijaintikunnan myöntämää lupaa.

Lomake: Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin (pdf)

Lupahakemuksen käsittelyaika voi vaihdella tapauksesta ja kohteesta riippuen. Käsittelyaika on enintään 30 vrk.

Lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin myönnetään, jos hakija täyttää lääkelain edellytykset säilyttää ja myydä näitä valmisteita.

Luvan myöntämisestä peritään taksan mukainen maksu. Sen lisäksi valvonnasta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Luvan myöntämisestä ja myynnin lopettamisesta ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan käsittelyprosessi (pdf) 

Asiasanat: nikotiini, luvat, tupakka
Viimeksi muokattu: 23.5.2018