Tupakointikiellot ja -rajoitukset suojaavat tahattomalta altistumiselta tupakansavulle

Työntekijöiden ja asiakkaiden suojelemiseksi tupakkalailla kielletään tai rajoitetaan tupakointia monissa tiloissa.

Näin estetään ihmisten tahatonta altistumista tupakansavulle, joka on syöpävaarallinen aine.

Näkyvillä on oltava selkeät tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet.

Tupakointikieltomerkki (jpg)

Asiakkaille tarkoitetut sisätilat

Tupakointi on kielletty monissa asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa.

 • virastojen sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat
 • yleisten tilaisuuksien sisätilat
 • yleisten kulkuneuvojen sisätilat
 • työyhteisöjen yhteiset ja yleiset sekä asiakkaille tarkoitetut sisätilat
 • hotellien ja muiden majoitusliikkeiden sisätilat

Päiväkodit, perhepäivähoito ja oppilaitokset

Tupakointi on kielletty päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana.

Tupakointi on kielletty oppilaitoksissa oppilaiden iästä riippumatta.

 • perusopetusta antavien oppilaitosten sisätilat
 • ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätilat
 • lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätilat
 • oppilasasuntolat
 • em. oppilaitosten ja asuntoloiden käytössä olevat ulkoalueet

Ulkoalueita ovat kyseisen tontin rajaamat aluet sekä sellaiset alueet, jotka kuuluvat oppilaitoksen tai päiväkodin hallitsemiin alueisiin.

Näihin laitoksiin ei saa järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa tupakointia varten. Ei myöskään niiden alueella järjestettävien erillisten tapahtumien yhteydessä.

Myös muiden kuin em. oppilaitosten alueella tupakointia voidaan rajoittaa, vaikka se ei olekaan tupakkalain perusteella kiellettyä.

Alaikäisille hoitoa antavat laitokset

Tupakointi on kielletty lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla.

Näiden laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitettuihin sisätiloihin ei saa järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa tupakointia varten. Ei myöskään tapahtumien yhteydessä.

Ulkoalueilla järjestettävät yleiset tilaisuudet

Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien

 • katoksissa
 • katsomoissa
 • muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan (kuten esiintymislavan edustalla), kyseessä voi olla myös täysin avoin ulkotila
 • myöskin ravitsemisliikkeen ulkoterassilla silloin kun sinne on järjestetty musiikkiesitys tai muuta ohjelmaa, jota yleisö seuraa paikoiltaan

Tällaisia tilaisuuksia ovat mm.

 • urheilukilpailut
 • konsertit
 • teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset

Tupakointikielto on voimassa yleisen tilaisuuden ajan. Ja se koskee sekä maksullisia että maksuttomia tapahtumia.

Yleisen tilaisuuden järjestäjä tai ulkoalueen haltija voi kuitenkin sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa tilan osassa siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.

Katokseen tai katsomoon on siten mahdollista rakentaa tupakointitila.

Tupakointi voidaan sallia myös esimerkiksi konsertin seuraamiseen tarkoitetulla kentällä, kunhan tupakointialue on niin kaukana esiintymislavasta, ettei tupakansavu kulkeudu tilaisuutta paikoillaan seuraavien katsojien joukkoon.

Tupakointia varten osoitettu alue on sijaittava niin, ettei tupakansavu ikkunoiden, ovien, ilmanvaihto- tai muiden aukkojen kautta kulkeudu sisätiloihin ja aiheuta haittaa rakennuksen käyttäjille.

Näkyvillä tulee olla tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet. Yleisen tilaisuuden järjestäjän on myös ohjeistettava henkilökuntaa tai järjestyksenvalvojia valvomaan tupakointikiellon noudattamista.

Tupakkalailla säädettyjen tupakointikieltojen rikkomisesta saattaa seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia kieltoa rikkovalle ja/tai tapahtumajärjestäjälle.

Asiasanat: tupakka, valvonta, terveys, alue
Viimeksi muokattu: 30.12.2015