Vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Myynti tai muu luovutus on mahdollista vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Luvan voi saada, jos

  • myy tuotteita elinkeinotoiminnassa
  • omavalvontasuunnitelma ja muut vaaditut selvitykset on hyväksytty
  • noudattaa myyntiä koskevia säädöksiä

Vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen, mutta yhdessä myyntipaikassa voi olla useampia myyntipisteitä.

Vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.

Lomake: Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / ilmoitus tukkumyynnistä (sähköinen lomake)

Hakemuksen käsittelyaika voi vaihdella tapauksesta ja kohteesta riippuen. Käsittelyaika on enintään 30 vrk.

Tupakkatuotteiden myyntilupahakemuksen käsittelyprosessi (pdf) 

Vanhan tupakkalain mukaisen vähittäismyyntiluvan haltijan on tehtävä ilmoitus kunnalle ennen nikotiininesteiden myynnin aloittamista. Tätä ilmoitusta ei voi tehdä sähköisen järjestelmän kautta, vaan se toimitetaan sähköpostitse tai paperilla. Lomake Valviran verkkosivuilla

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyynnissä on ollut kiellettyä vuoden 2012 alusta lähtien.

Tupakan myynti tapahtumissa

Myös tilapäisesti lyhytaikaisissa tapahtumissa myytävät tupakkatuotteet ja nikotiininesteet edellyttävät myyntilupaa.

Lupahakemus tehdään erikseen kuhunkin tapahtumaan ja se on jätettävä vähintään 4 viikkoa ennen tapahtumaa.

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiä voi harjoittaa, jos on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen sijaintikunnalle.

Lomake: Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / ilmoitus tukkumyynnistä (sähköinen lomake)

Maksullisuus

Vähittäismyyntilupa sekä vähittäis- ja tukkumyynnin valvonta on maksullista. Vähittäismyyntiluvan myöntämisestä perittävän lupamaksun lisäksi peritään vuosittain myyntipistekohtainen valvontamaksu. Valvontamaksua peritään sekä vähittäis- että tukkumyynnistä vuosittain 1.1. voimassa olevien myyntilupien haltijoilta. Sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä myyvältä valvontamaksu peritään kaksinkertaisena. Maksun suuruus määräytyy ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesti, joka löytyy sivulta Valvontasuunnitelma ja taksa.

Viimeksi muokattu: 26.9.2018