Allasvesien valvonta

Yleisten uima-altaiden veden laatua valvotaan.

Valvontaa varten on laadittu allaskohtaiset valvontatutkimusohjelmat. Tutkimusten tulokset ovat nähtävillä kunkin uima-altaan ilmoitustaululla.

Uimaveden välityksellä leviävien tautien selvittämistä koordinoi valtioneuvoston asetuksen mukainen epidemioiden selvitystyöryhmä.

Heterotrofinen pesäkeluku kuvaa allasveden yleistä bakteeripitoisuutta eli niitä bakteereja, jotka luonnostaan kuuluvat ihmisten ympäristöön, kuten iholle ja limakalvoille. Heterotrofinen pesäkeluku ei suoraan kerro vedessä olevien tauteja aiheuttavien bakteerien (eli patogeenien) määrää.

 • Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C eli pesäkkeiden lkm 22 °C kertoo altaan veden yleisestä hygieniatasosta ja ympäristön vaikutuksesta veden laatuun.
 • Heterotrofinen pesäkeluku 36 °C eli pesäkkeiden lkm 36 °C viittaa uimareista peräisin olevaan likaantumiseen.

Pseudomonas aeruginosa on bakteeri, jonka on eniten todettu aiheuttavan sairastumisia uima-allasveden välityksellä. Se voi aiheuttaa suolisto-, silmä-, korva- tai hengityselininfektioita.

Tule uimahalliin! -opas (useilla eri kielillä)

Laatuvaatimukset

Mikrobiologiset muuttujat

 • Heterotrofinen pesäkeluku 22 ± 2 ºC < 100 pmy/ml
 • Heterotrofinen pesäkeluku 36 ± 2 ºC < 100 pmy/ml
 • Pseudomonas aeruginosa ei osoitettavissa /100 ml

Fysikaalis-kemialliset muuttujat

 • Sameus < 0,4 FTU
 • pH-arvo 6,5-7,6
 • Sidottu kloori < 0,4 mg/l
 • Vapaa kloori 0,3 mg/l - 1,2 mg/l (vapaan kloorin määrä riippuu pH-arvosta ja lämpötilasta)
 • Nitraatti < 50 mg/l
 • KMnO4-luku < 10 mg/l
 • Urea < 0,8 mg/l
 • Trihalometaanit (THM) kloroformina < 50 µg/l

Fysikaalis-kemialliset muuttujat kuvaavat lähinnä vedenkäsittelyn tehokkuutta. Raja-arvot on asetettu siten, että veden mikrobiologinen laatu säilyy hyvänä ja uimavesi on muutenkin turvallista.

Allasvesiosaaminen

Sellaisten henkilöiden, jotka työssään voivat vaikuttaa allasveden laatuun, on suoritettava allasvesiosaamista osoittava testi eli vesityökortti.

Viimeksi muokattu: 22.9.2015