Suuren yleisötilaisuuden järjestäjä, varmista että olet hakenut tilaisuuden edellyttämät luvat.

Sparrausta tapahtuman järjestämiseen

Tapahtuman järjestäjiä sparraa kaupungin elinkeinoyhtiö, Linnan Kehitys, joka tuntee seudun ja Hämeenlinnan tapahtumapaikat sekä viranomaiset. Lue lisää. 

Ilmoittaminen tapahtumasta

Suuresta yleisötilaisuudesta tai muusta tapahtumasta, johon odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä, ilmoitetaan lomakkeella

Lomake: Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta (pdf) 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta ei tehdä päätöstä eikä sen käsittelystä peritä maksua.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Katso Poliisin sivuilta Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Katu- ja tapahtumaluvat

Tapahtumajärjestäjän tulee hakea ajoissa tarvittaavat luvat maanomistajalta ja tehdä kadun tai yleisen alueen vuokrasopimus. Katso tarkemmin kohdasta

Pelastussuunnitelma

Mikäli henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle voi aiheutua vaaraa tapahtumaan osallistuvien henkilöiden suuren määrän tai muun syyn johdosta, on tapahtuman järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Lisätietoa pelastuslaitoksen sivulta.

Elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu

Elintarvikkeiden myynnin tai tarjoilun on tapahduttava elintarvikelain vaatimuksia noudattaen

Katso tarkemmin

Tupakanmyynti ja tupakointikiellot

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin lupahakemus edellytetään myös myyntiin tapahtumissa.

Tapahtumia koskevia tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja on noudatettava. Katso tarkemmin tupakkavalvonnan sivuilta

Tapahtumasta aiheutuva melu

Meluilmoituksesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Joissakin tilanteissa pelkkä tiedottaminen tapahtumasta riittää.

Yleisöä altistavasta melusta on säädetty terveydensuojelujärjestyksessä.

Katso tarkemmin kohdista

Tapahtumien ohjelmapalvelut

Ohjelmapalveluista ei saa aiheutua vaaraa kuluttajan terveydelle. Kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvoo Tukes:

Tapahtumien jätehuolto

Tapahtumista ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista.

Yli 5 000 henkilon yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Jätehuollosta ja käymälöiden riittävyydestä on huolehdittava myös pienemmissä tapahtumissa. Lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia tapahtumia:

  • biojäte on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy vähintään 50 kg
  • kartonki- ja pahvipakkausjäte on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy vähintään 20 kg
  • lasipakkausjäte on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy vähintään 50 kg
  • metallipakkausjäte on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy vähintään 50 kg
  • puujäte on erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy vähintään 50 kg

Katso lisää jätehuollon sivuilta

Leirintä

Jos tapahtuman yhteydessä järjestetään tilapäinen leirintämahdollisuus, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen, katso lisätietoja

Eläimet yleisötilaisuuksissa

Mikäli yleisötilaisuudessa on eläimiä, on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava eläinten hyvinvoinnista sekä niiden rehuista ja ulosteiden keräämisestä asianmukaisesti.

Eläinten pitopaikat on järjestettävä riittävän etäälle elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun alueilta, jotta elintarviketurvallisuudesta voidaan varmistua.

Yhdenkin tuotantoeläimen (kuten nauta, lammas, sika..) tuominen tapahtumaan edellyttää, että näyttelyn järjestäjä rekisteröi näyttelypaikan eläinten pitopaikaksi ilmoittamalla siitä aluehallintovirastoon. Lisätietoja

Järjestäjän on hyvä muistaa, että eläimet keräävät usein runsaasti yleisöä, mikä on huomioitava myös liikenteellisesti.

Rakennusvalvonta

Lupa- tai ilmoitusmenettelyjen selvittämiseksi on oltava yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen

  • mikäli yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyy lava- tai muiden rakennelmien pystyttämistä
  • silloin kun muunlainen tapahtuma kuin urheilutapahtuma järjestetään urheiluhallissa (esim. Hämeenlinnan jäähalli)

Lisätietoa: www.hameenlinna.fi/rakennusvalvonta 

Viimeksi muokattu: 31.7.2018