Hyväksytty riskiperusteinen valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon valvontaan on laadittu lakisääteinen, lautakunnassa hyväksytty, valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

Riskiperusteisesti laadittu valvontasuunnitelma sisältää

  • terveydensuojelun
  • tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan
  • elintarvikevalvonnan
  • eläinlääkintähuollon

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019 - Päivitys vuodelle 2018 (pdf)

Toiminnanharjoittajalta peritään valvontasuunnitelmassa olevista ennalta suunnitelluista tarkastuksista taksan mukaiset maksut. Tämä ei koske tupakkavalvontaa ja nikotiinivalmisteiden valvontaa, joissa on vuosittainen valvontamaksu.

Ympäristöterveydenhuollon taksa (pdf)

Viimeksi muokattu: 26.9.2018