Hyväksytty riskiperusteinen valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontaan on laadittu lakisääteinen, lautakunnassa hyväksytty, valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

Riskiperusteisesti laadittu valvontasuunnitelma sisältää

  • terveydensuojelun
  • tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan
  • elintarvikevalvonnan
  • eläinlääkintähuollon

Toiminnanharjoittajalta peritään valvontasuunnitelmassa olevista ennalta suunnitelluista tarkastuksista taksan mukaiset maksut. Tämä ei koske tupakkavalvontaa ja nikotiinivalmisteiden valvontaa, joissa on vuosittainen valvontamaksu.

Ympäristöterveydenhuollon taksa on sivulla Säännöt, määräykset ja taksat 

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 - 2019 - Päivitys vuodelle 2018 (pdf)

Viimeksi muokattu: 23.3.2018