VI kaupunginosa Sairio sijaitsee kaupungin itäpuolella noin 2,5 km keskustasta.

Sairio on puistomaisen vehreä, luonnonläheinen ja rauhallinen kaupunginosa, joka on  suurimmaksi osaksi pientaloaluetta. Entisen Metsä-Serlan ja Turkistehtaan rakennukset on purettu ja tonteille on rakennettu kaunis Villa-tyyppinen asuinalue, josta on kaunis järvimaisema Vanajavedelle linnanäkymin.

Historia

Sairion kaupunginosa on entisiä Saaristen virkatalon maita. Alueen asemakaavoitus sai alkunsa vuonna 1912, kun arkkitehtitoimisto Jung & Bomansson laati suunnitelman rantavyöhykkeen kortteleiden rakentamiseksi. Kaavassa oli 124 asuin- ja 11 tehdastonttia. Arkkitehti Elias Kaalamon laatima, edellistä laajemman alueen käsittävä asemakaava vahvistettiin 1936. Aulangontien pohjoispuolisen alueen rakennuskanta on pääosin 1940-1950-luvuilta.

Sairionrannan historia

Hämeen linnan aktiivisen toiminnan aikoina Sairionrannan alueen läpi on virrannut joki, jossa on ollut koski. Kosken vesivoima on käyttänyt pientä myllyä, jolla on jauhettu viljaa linnan varusväen tarpeisiin.

I maailmansodan edellisinä vuosina alueelle oli perustettu rullatehdas, jonka toiminta jäi lyhyeksi. Sotavuotena 1915 aloitti tehdastiloissa toimintansa Hämeenlinna Vanutehdas Oy, joka valmisti mm. huopatossuja silloisen, venäläisen, maassa olleen sotajoukon käyttöön.

Vuonna 1924 Tulitikkutehdas Häme vuokrasi alueen Hämeenlinnan kaupungilta ja aloitti tulitikkujen, Häme-tikkujen, valmistuksen. Näitä tikkuja vietiin useisiin maihin. Sittemmin yhtiö fuusioitui kuuluisaan ruotsalaiseen tulitikkukonserniin.

Tulitikkutehtaan konkurssin jälkeen vuonna 1926 tehtaan omistus siirtyi Mikko Kaloiselle ja edelleen 1927 Hilding Silanderille. Syyskuussa 1930 insinööri Harry Silander, johtaja Hilding Silander ja insinööri Harald Silander muodostivat osakeyhtiön, jonka nimi oli Häme Faneritehdas.

Vuonna 1952 Metsäliitto osti Hilding Silanderin omistuksessa olleen osake-enemmistön. Tehtaan uudeksi nimeksi tuli Hämeen Vaneri Oy. Tehdasta laajennettiin huomattavasti tänä vuonna mm. uusi sorvaus- ja kuivausosasto valmistui.

Vuonna 1955 Hämeen Vaneri Oy osti Vapolta Vanajaveden rannalla olleen telakan tehdasalueen laajentamiseksi.

Vuonna 1957 lähti käyntiin Lastulevytehdas, kapasiteetti 15 000 m3/v.

Vuonna 1959 Hämeen Vaneri Oy purettiin ja sen liiketoiminta yhdistettiin Osuuskunta Metsäliiton. Alueelle rakennettiin uusia teollisuus- ja varastorakennuksia. Suurimmat muutokset tapahtuivat 1960- ja 1970-luvuilla. Vuonna 1971 aloitti toimintansa pinnoitettua lastulevyä tuottava tehdas. Työntekijöitä tehtaalla oli 1980-luvun alussa noin 350 henkeä.

Tehdas siirtyi 90-luvun alussa Metsä-Serla Oy:n omistukseen. Tuotanto tehtailla päättyi vuonna 1991. Nykyisin alueen omistaa M-Real Oyj. Metsä-Serlan vanhat teollisuusrakennukset ja piippu lämpövoimaloineen on purettu. Jäljellä on vain tehtaan toimistona ollut kaksikerroksinen asuin- ja myymälärakennus.

Turkistehtaan alue

Suomen Turkistehdas aloitti toimintansa vuonna 1928, minkä jälkeen tehdasta laajennettiin useaan otteeseen. Tehtaan toiminta lopetettiin vuonna 2003. Kaikki rakennukset on purettu.

 

 

Asiasanat: kaupunginosat, Sairio
Viimeksi muokattu: 27.1.2014