Agenda 21

Vuonna 1992 YK järjesti Rio de Janeirossa ympäristö- ja kehityskonferenssin, jossa sovittiin kestävän kehityksen periaatteista ja hyväksyttiin laaja 21. vuosisadan toimintaohjelma Agenda 21.

Toimintaohjelmassa nostettiin tärkeiksi asioiksi paikallishallinnon tasolla päätöksenteon yhdentäminen, osallistuminen, kumppanuus, tieto, valistus, suunnittelu ja ohjaus.

Kuntien kannalta keskeinen osa Agenda 21:stä on sen 28 luku, joka sisältää suosituksen paikallisten kestävän kehityksen ohjelmien, paikallisagendojen laatimiseksi:

"Kaikkien kuntien tulisi vuorovaikutuksessa kuntalaisten, paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa hyväksyä paikallinen Agenda 21. Neuvotellen, yhteisymmärryksessä sekä oppien kansalaisjärjestöiltä ja elinkeinoelämän järjestöiltä kunnat saavat sen tiedon, joka on tarpeen parhaiden strategioiden muotoilemiseksi. Tällainen toimintatapa lisää kotitalouksien tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista."

Kestävän kehityksen toimintaohjelma

Paikallisagenda on paikallinen kestävän kehityksen toimintaohjelma. Se voidaan nähdä myös pitkän tähtäimen strategiana kestävän kehityksen edistämiseksi. Paikallisagenda on jatkuva prosessi, jossa ekologisia, taloudellisia, terveydellisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia yhteensovitetaan paikallisella tasolla.

Kanta-Hämeenlinnassa ja Hauhon, Kalvolan ja Rengon pitäjissä sekä Hattulan kunnassa paikallisagendatyö on alkanut vuonna 1996. Kanta-Hämeenlinna allekirjoitti Aalborgin sopimuksen vuonna 1999 ja Aalborgin sitoumuksen vuonna 2004.

Kaupunginhallituksen päätöksen 15.10.2007 liitteet (pdf) 

Viimeksi muokattu: 7.6.2017