Hämeenlinnan luonto on monimuotoista.  Alueen sammal-, jäkälä- ja sienilajisto on hyvin rikas. Kasvistoon kuuluu lähes tuhat putkilokasvilajia.

Seudulle luonteenomaisimmat kasvillisuustyypit löytyvät soilta, lehdoista ja harjuilta.

Kasvillisuusselvityksiä

Vesikasvien niittäminen

Vesikasvien niitto-ohjeet ja ilmoituskäytännöt ovat sivulla Vesikasvien niittäminen.

Eläimistön selvityksiä

Vuonna 2013 on teetetty luontovaikutusarviointi sekä neljä selvitystä:

Katso myös

Lisää tietoa kasveista, eläimistä ja muutenkin luonnosta kiinnostuneille Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin tiedotus.

Asiasanat: kasvi, luonto, ympäristö
Viimeksi muokattu: 10.12.2015