Luonnon- ja maisemansuojelu kunnan tehtäviä

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelulla pyritään paitsi turvaamaan luonnon monimuotoisuutta myös tarjoamaan luonnoltaan edustavia alueita ihmisten virkistäytyä.

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että lähiympäristömme säilyisivät terveinä, turvallisina ja monimuotoisina.

Lisää tietoa

Viimeksi muokattu: 3.1.2017