Päästöraportti 

Päästöraportin tavoitteena on tuottaa kaupungille tietoa kasvihuonekaasupäästöistä sekä aktivoida asukkaita pohtimaan päästöjen lähteitä ja mahdollisuuksia oman toiminnan päästöjen vähentämiseen.

Viikkotilasto CO2-päästöistä

Hämeenlinnan kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata tällä sivulla.

Viikkotilaston tarkoituksena on konkretisoida arkipäivän valintojen merkitys ilmastonmuutokselle tarjoamalla lähes reaaliaikaista tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä 

Graafin väriselitteet.


Viikkotilasto kostuu viidestä osasta:

  • kuluttajien sähkön kulutus,
  • lämmitys,
  • tieliikenne,
  • maatalous ja jätehuolto.

Viikkotilastossa eivät ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt.

Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut:

  • hiilidioksidi (CO2),
  • metaani (CH4) ja
  • dityppioksidi (N2O).

Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle.

Asiasanat: ympäristö
Viimeksi muokattu: 6.2.2018