Ympäristönsuojelu - www.hameenlinna.fi

Ympäristönsuojelun tavoitteet

Ympäristönsuojelu tarkoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen minimoimista.

Yleisiä ympäristönsuojelutavoitteita ovat

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • luonnon kestävän käytön edistäminen
  • vesistöjen hajakuormituksen vähentäminen
  • ilman laadun heikkenemisen estäminen
  • pohjavesien säilyminen puhtaana
  • jätteiden syntymisen estäminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille (päivitetty 2018)

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Taksa löytyy sivulta säännöt, määräykset ja taksat.

Viimeksi muokattu: 5.3.2018