Leirintäalueesta on ilmoitettava

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta on ns. kunnan leirintäalueviranomainen, jolle on tehtävä kirjallinen ilmoitus

  • leirintäalueen perustamisesta
  • leirintäalueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Ilmoituksessa selvitetään:

  • leirintäalueen pitäjä
  • alueen sijainti
  • toiminnan luonne ja laajuus

Viranomainen voi antaa (leirintäalueen pitäjää kuultuaan) määräyksiä, jotka ovat tarpeen lain ja säädösten noudattamiseksi tai kieltää aiotun toiminnan kyseisessä paikassa. Määräysten ja kiellon antaminen on delegoitu viranhaltijalle.

Lomake: Leirintäalueilmoitus (pdf)

Leirintäalueilmoituksen käsittelyprosessi (pdf)  

Viimeksi muokattu: 23.5.2018