Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottoa

Maa-ainesten ottoa säädellään maa-aineslailla, jonka mukaan kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa.

Maa-aineslupa

Maa-ainesten (kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan) ottamiseen on oltava lupa.

Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus käsitellään pääsääntöisesti yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus (Ymparisto.fi)

Maa-ainesluvan käsittelyprosessi (pdf)

Maa-aineslupahakemuksen käsittelyaika on noin 6 kk.

Hämeenlinnan ja Hattulan maa-aineslupahakemukset tehdään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin, katso Palveluneuvonta.

Lisätietoja

Soranottoon liittyvä suojaavien maakerrosten "avaaminen" saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaran.

Tarkempaa tietoa saatavissa ympäristöhallinnon julkaisuista

Viimeksi muokattu: 5.12.2017