Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa pyritään tukemaan ikäihmisten omia voimavaroja sekä edistämään ikäihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

Hämeenlinnassa on noin 13 500 yli 65-vuotiasta asukasta. Heistä yli 75-vuotiaita on 6 500. Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Yleinen neuvonta ikäihmisten palveluista

Palveluneuvojilta saa ikäihmisiä koskevaa

  • yleisneuvontaa kaupungin, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista
  • sekä tietoa erilaisista ateriapalveluista, mm. kylmäateriat. 

Puh: 03 621 3103, arkisin 9.00–16.00

Palveluohjaus

Alueelliset palveluohjaajat antavat syvemmälle menevää ohjausta asiakkaille ja tekevät tarvittaessa palvelutarpeen selvittämisen kotikäynnillä.

Puhelinaika arkisin klo 10–11. Katso oman alueesi yhteystiedot

Katso kulkukaavio siitä, miten iäkäs asiakas tulee Hämeenlinnassa palvelujen piiriin. (pdf)

 

Viimeksi muokattu: 10.11.2017