Asiakastyytyväisyyskysely, ikäihmisten kotihoito 2018

Arvoisa asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaaja. Tarkoituksemme on kerätä palautetta kotihoidon palveluista ja hyödyntää saatua tietoa palveluiden kehittämisessä ja parantamisessa. Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2018 jaetaan paperiversioina asiakkaiden kotiin. Asiakkaan kotiin toimitetussa kyselylomakkeessa on valmiiksi merkattu kotihoidon alue, johon asiakas kuuluu.

 • Mikäli vastaatte sähköisesti, varmistakaa paperisesta kyselylomakkeesta, mikä kotihoitoalue palvelunne toteuttaa.

Lisätietoja asiakastyytyväisyyskyselystämme antaa ikäihmisten palveluneuvonnan henkilökunta arkisin klo 9.00-15.00, puh. 03 621 3103.

Kysely on avoimena 29.4.2018 asti. Vastaamaan pääsette klikkaamalla oman kotihoitoalueenne linkkiä. Kiitos, kun annatte palautetta ja olette näin mukana kehittämässä palveluita kanssamme. 

 1. Hauhon kotihoito
 2. Kauriala - Myllymäen kotihoito
 3. Linnanniemen kotihoito
 4. Lammin kotihoito
 5. Itäinen kotihoito
 6. Keinusaaren kotihoito
 7. Jukolan kotihoito
 8. Palkkisilta
 9. Rengon kotihoito
 10. Kalvolan kotihoito
 11. Tuuloksen kotihoito 

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa pyritään tukemaan ikäihmisten omia voimavaroja sekä edistämään ikäihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

Hämeenlinnassa on noin 13 500 yli 65-vuotiasta asukasta. Heistä yli 75-vuotiaita on 6 500. Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Yleinen neuvonta ikäihmisten palveluista

Palveluneuvojilta saa ikäihmisiä koskevaa

 • yleisneuvontaa kaupungin, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista
 • sekä tietoa erilaisista ateriapalveluista, mm. kylmäateriat. 

Puh: 03 621 3103, arkisin 9.00–16.00

Palveluohjaus

Alueelliset palveluohjaajat antavat syvemmälle menevää ohjausta asiakkaille ja tekevät tarvittaessa palvelutarpeen selvittämisen kotikäynnillä.

Puhelinaika arkisin klo 10–11. Katso oman alueesi yhteystiedot

Viimeksi muokattu: 22.3.2018