Vuokra-asunnot

Vanhusten vuokra-asuntoihin haetaan erillisellä asuntohakemuslomakkeella.

Palvelutalot, tehostetun palveluasumisen yksiköt ja vanhainkodit

Erilaiset palveluasumisen muodot ja vanhainkotien pitkäaikaishoiva ovat mahdollisia palveluja silloin, kun kotona asumisen edellytyksiä ei muilla keinoilla pystytä turvaamaan.

Kriteerit pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsystä Hämeenlinnan kaupungissa. IKLA 19.11.2014 § 64

Palvelutaloon ja vanhainkotiin haetaan erillisellä palvelutalo- ja vanhainkotihakemuskaavakkeella, jonka saa SAS-palveluohjaajalta (SAS=Suunnittele, Arvioi, Sijoita). Pitkäaikaishoivan hakemusta ei ole saatavilla netistä eikä kaupungin palvelupisteistä.

Hakemukseen tulee liittää

  • Hämeenlinnan terveyspalveluiden lääkärin tekemä geriatrinen arvio sekä
  • toimintakykyä kuvaavan RAI- / Rava-arvon ja
  • muistia kuvaavan MMSE-testin tiedot.

Geratrinen arvio tehdään terveyskeskuksen geriatrisella osastolla tai muistipoliklinikalla, joihin hakeudutaan oman lääkärin lähetteellä.

Hakemusten käsittely ja päätös

Hakemukset käsitellään ja vapautuneet hoitopaikat täytetään SAS-ryhmässä. Työryhmään kuuluvat ikäihmisten palveluohjaajan lisäksi kotiutushoitaja, sairaalan sosiaalityöntekijä ja geriatri. Työryhmä on yhteydessä eri asiantuntijoihin ja viranomaisiin arviota tehtäessä. 

Päätös on yleensä pysyvä. Vaihtoja yksiköiden välillä tehdään vain erityisestä harkinnasta ja päätöksen siirrosta tekee SAS-työryhmä. Pitkäaikaispaikkaa päätettäessä pyritään ottamaan huomioon toive paikan sijainnista Hämeenlinnan kaupungin alueella. 

Edellisestä asunnosta ei ole syytä luopua ennenkuin päätös vanhainkotiin tai tehostettuun palveluasumiseen siirtymisestä on tehty SAS-työryhmässä

SAS-palveluohjaaja

Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
Palveluohjaaja Alli Harald
puh. 03 621 2770
s-posti: etunimi.sukunimi @ hameenlinna.fi

Käyntiosoite:
Talaskuja 3, 1. krs, Hämeenlinna

Posti tulee perille asiakasohjausyksikön postiosoitteella.

Viimeksi muokattu: 7.7.2017